Kontrola jakości wody pitnej

W dużych miastach Polski kontrolę jakości wody pitnej wciąż przeprowadza się ręcznie. Proces jest czasochłonny i długotrwały.
U źródła projektu leży potrzeba automatyzacji i skrócenia czasu potrzebnego na takie badanie.

Wyzwanie

Głównym wyzwaniem tego PoC było skrócenie i zautomatyzowanie procesu rutynowej kontroli jakości wody. Badanie wyjściowo zajmuje kilka dni, co sprawia, że w przypadku groźnego pogorszenia jakości wody, korzystająca z niej populacja jest narażona na ryzyko zachorowania.
Technologia pozwalająca na automatycne badanie mikrobiomu wody jest eksperymentalna i na tę chwilę zbyt kosztowna, by zafunkcjonować na przemysłową skalę w obsłudze dużych miast.

Rozwiązanie

W projekcie powstała sieć czujników pozwalających na zbieranie i analizowanie danych o takich parametrach wody z sieci jak temperatura, pH, mętność, przepływ, a nawet zapach. Celem było wypracowanie sposobu na szybką identyfikację oraz lokalizację zmian wskazujących na alarmujący rozrost mikrobiomu.

Efekt

Stworzone w naszej Innovation Zone rozwiązanie, dzięki implementacji chmury, pozwala na zbieranie i analizowanie danych w czasie rzeczywistym. Zarejestrowanie niepokojących zmian w zapisywanych parametrów stanowi sygnał ostrzegawczy i pozwala na wprowadzenie nowego modelu kontroli jakości.

Goal 6: Clean Water and Sanitation.

Cel 6: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych
poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi

Udostępnij

Przemysław Koper

Business Development Director

Upewnij się, że wszystkie dane są uzupełnione poprawnie

Dziękujemy, Twoja wiadomość została przesłana

Aleksander Sokalszczuk

Innovation Lead, Poland

Upewnij się, że wszystkie dane są uzupełnione poprawnie

Dziękujemy, Twoja wiadomość została przesłana