VirtaMed - połączone symulatory medyczne

Tworzone w komputerowej symulacji wirtualne scenariusze treningowe pozwalają chirurgom na trenowanie operacji artroskopowych oraz wielu innych, w pozbawionym ryzyka otoczeniu, zanim zaczną praktykować na żywych pacjentach.

Szwajcarska firm VirtaMed produkuje najbardziej realistyczne z dostępnych na rynku symulatorów procedur medycznych.

Wyzwanie

Głównym celem projektu było przeniesienie symulatorów na nowy poziom, poprzez połączenie ich w globalną sieć z wykorzystaniem rozwiązań chmurowych.

Rozwiązanie

Symulatory VirtaMedu, w połączeniu z opartymi o Chmurę rozwiązaniami zapewnionymi przez Cybercom, mają potencjał zrewolucjonizowania nauczania medycyny. Produkty te pozwalają profesjonalistom na trenowanie technik operacyjnych w kontrolowanym i nieobarczonym ryzykiem środowisku. Na uczenie się i popełnianie błędów bez inwazyjnych konsekwencji. Dzięki tym możliwościom Connect może posunąć naprzód ewolucję edukacji personelu medycznego i stać się istotnym elementem jego szkolenia.

VirtaMed

Efekt

W czasie procesu digitalizacji skupiliśmy się na ważnym aspekcie: bezpieczeństwie. Poszukiwaliśmy rozwiązania, które pozwoliłoby na stabilne połączenie i wymianę danych. Z tego powodu wybraliśmy najwyższy dostępny standard, szyfrowanie https, certyfikaty x.509, a całość oparliśmy na sprawdzonym hostingu – Microsoft Azure. W konsekwencji VirtaMed nie musi się martwić o żadne ataki online czy bezpieczeństwo przesyłanych danych.

VirtaMed

Korzyści

Połączone symulatory chirurgiczne znacząco wpłyną zarówno na mentorów, jak i na uczących się zawodu chirurgów. Sesje treningowe zmieniają się z jednorazowych wydarzeń, przechowywanych w pamięci pojedynczych urządzeń, w dostępne globalnie narzędzia dla wszystkich użytkowników symulatorów. Dzielenie się tymi zasobami i udostępnianie ich każdemu, kto chce podnieść swoje chirurgiczne umiejętności, podnosi – docelowo – jakość opieki medycznej oraz zdrowie pacjentów w ogóle.

To podejście jest spójne ze wspólną dla VirtaMed i Cybercom ambicją tworzenia pozytywnej wartości oraz pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Goal 3: Good Health and Well-Being.

Cel 3.: Dobre zdrowie i jakość życia. Jego celem jest zapewnienie wysokiej jakości życia i dobrego zdrowia ludziom w każdym wieku. Rozwiązania Chmury oraz narzędzia takie jak symulatory VirtaMed przyczyniają się do podniesienia standardu opieki medycznej, a przez to ludzkiego zdrowia i przetrwania.

Udostępnij

Przemysław Koper

Business Development Director

Upewnij się, że wszystkie dane są uzupełnione poprawnie

Dziękujemy, Twoja wiadomość została przesłana