Zarządzanie wodą i ściekami w Helsinkach

Agencja HSY (Helsinki Region Environmental Services) zaopatruje w wodę pitną przeszło milion ludzi. Prowadzi oczyszczanie wody oraz zarządza większością ścieków w regionie. W trybie ciągłym jakość oferowanych przez nią usług jest podnoszona dzięki zastosowaniu IoT.

Wyzwanie

Wyzwanie stworzenia spójnej wizji i strategii rozwoju i koordynacji kilku projektów IoT prowadzonych równocześnie. Celem było takie skoordynowanie i zarządzenie wdrożeniami, które pozwoli zmaksymalizować efekt planowanych wdrożeń.

Stworzona przez HSY i Cybercom strategia wspiera innowaycjność i współpracę, co wzmocniło pozycję rządowej agencji jako lidera rozwoju w swojej dziedzinie.

Goal 6: Clean Water and Sanitation.


Wypracowane w ramach współpracy rozwiązania wspierają realizację Celu 6. - Czysta woda i dobre warunki sanitarne

Udostępnij

Przemysław Koper

Business Development Director

Upewnij się, że wszystkie dane są uzupełnione poprawnie

Dziękujemy, Twoja wiadomość została przesłana