Här ska det bytas till en sökruta

Agil molnhanteringsmodell möjliggör snabbare affärsutveckling

Det alltmer digitaliserade samhället ställer höga krav på kapaciteten i gamla och komplexa IT-lösningar. System som tidigare varit effektiva behöver därför moderniseras för att möta förändrade affärsbehov.

För en koncern som är verksam i flera olika branscher kan det innebära en ännu större utmaning att säkra livscykeln för sitt IT-system, påskynda implementeringen av nya systemförändringar och bygga nya tjänster. Så var fallet för Paulig – Finlands största kaffe- och livsmedelsföretag.

Paulig kontaktade Cybercom med behovet att migrera gamla system till molnmiljö. Resultatet blev en affärsnära och långsiktigt hållbar molnhanteringsmodell. Hanteringsmodellen definierar bland annat hur Paulig kan fortsätta att bygga sina molntjänster internt och hur de kan utveckla molnprojekt konkret i organisationen. Detta möjliggör ett mycket mer effektivt sätt att utveckla och modernisera både befintliga och nya tjänster till kunder men också stärka och säkerställa ansvarfulla affärsprocesser.

Goal 12: Responsible Consumption and Production. 

Mål 12: Hållbar konsumption och produktion. Målet syftar till att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Photo copyright Paulig Oy. Read more at paulig.com

Dela

Magnus Karlsson

Sales Executive, Sweden

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.