Här ska det bytas till en sökruta

Källa: Bruks Siwertell Group

Bruks Siwertell Group ökar tillväxt och lönsamhet genom digital transformation

Bruks Siwertell Group är en global specialist på maskiner för hantering och processande av råmaterial från skogar, plantage, gruvor och stenbrott. Deras strategi är att globalt effektivisera och öka tillväxten inom alla sina verksamhetsområden. Tillväxten ska drivas genom ökad innovation av kollegor, produkter och processer.

Vi har under flera år jobbat succesivt med att öka digitaliseringen inom Bruks Siwertell Group, i takt med att omvärlden runt oss förändras. Den digitala transformationen handlar till stor del om automatisering, och vi ser att den kommer att öka både våra kunders men också vår egen lönsamhet genom förhöjd effektivisering och tillgänglighet. Samtidigt kommer den att ta oss närmare vårt strategiska mål om att ligga i framkant och driva hållbart företagande inom vår bransch. Vi valde Cybercom eftersom vi har sett goda resultat av liknande digitala transformationer som de genomfört hos andra företag, vilka gav en stor trovärdighet.

Peter Jonsson, vd på Bruks Siwertell Group

Tillsammans med Cybercom påbörjade Bruks Siwertell Group en resa för att introducera ett digitalt tankesätt i sin verksamhet. En analys genomfördes för att identifiera förutsättningarna för att leverera på de strategiskt uppsatta målen inom hållbarhet, tillväxt och effektivisering.

Under analysfasen guidade Cybercom ledningsgruppen genom hela digitaliseringsresan, från att skapa förståelse för det aktuella läget och enighet kring färdplanen, till att prioritera och skapa rätt förutsättningar för att genomföra den digitala transformationen.

Resultatet blev en strategisk handlingsplan för digitalisering av koncernen under de kommande åren, som hela organisationen står bakom. Cybercom har en strategiskt viktig roll framgent för att planera, kvalitetssäkra och implementera strategin för Bruks Siwertell Groups fem affärsområden.

Efter att Cybercoms först tagit fram vår digitaliseringsstrategi, beslöt vi oss för att anlita dem igen för att även utföra en förstudie på vår kundresa. Målet med förstudien är att vi ska få full koll på vilka områden vi behöver digitalisera framöver, från det att företag letar efter lämplig leverantör, till att en installation är på plats och vi har hand om service och reservdelar till deras maskin

Digital hållbarhet

Whitepaper av Cybercom

Lär dig mer om digital hållbarhet. Ladda ner vårt white paper.

Dela