Här ska det bytas till en sökruta

Compliance Portal – ett viktigt IT-stöd för Södersjukhuset

Södersjukhuset är ett akutsjukhus i storstadsmiljö med cirka 4500 medarbetare och fokus på de stora folksjukdomarna. Södersjukhuset har nordens största akutmottagning och Sveriges största förlossningsklinik med cirka 7500 förlossningar per år.

För att säkerställa god vård och garanterad patientsäkerhet krävs såväl säkra it-stöd som säkert beteende hos medarbetarna. Södersjukhuset arbetar därför systematiskt med organisationen gällande informations- och it-säkerhetskrav, krav som gäller såväl verksamhetsansvariga som systemansvariga. Cybercoms it-stöd Compliance Portal används som stöd i arbetet.

Sverker Forsberg, Informationssäkerhetsansvarig på Södersjukhuset, berättar: ”Vi har säkerställt i interna processer och rutiner att nya IT-stöd för vård inte får driftsättas hos oss förrän de genomgått en IT-säkerhetsbedömning i Compliance Portal. Det här leder bl.a. till att vi är säkra på vilken information som hanteras i systemen och att systemägarna kan ta sitt ansvar för adekvata säkerhetsåtgärder.

Dela

Mikael Sundberg

Sales Manager Security, Cybercom Sweden

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.