Här ska det bytas till en sökruta

CSN app som bidrar till en högre tillgänglighet

Bakgrunden till denna lösning är att CSN och Cybercom har tillsammans genomfört ett utforskande innovationsprojekt.

CSN ville förstå hur en användare kunde autentisera och orientera sig med sin röst. Lösningen bidrar till en högre tillgänglighet och kan stödja användare som pratar främmande språk eller har vissa svårigheter med synskador. Prototypen som togs fram till kund var i samarbete mellan Cybercom Sundsvall och Cybercom Öresund.

Fyra snabba med Irfan Khalid, Head of Innovation Zone

Hur fungerade samarbetet med CSN? Vad fungerade bra?

Ett utforskande och innovativt samarbete som fungerade exceptionellt bra. Projektet visste om att det var ett mindre utforskat område och där av var samarbetet viktigt för att komma fram till flera värdefulla synergieffekter.

Vad är du mest nöjd med när det gäller projektet?

Att vi började med en hypotes och en vision. Under projektets gång och lärdomarna vi fick insåg vi hur detta kan implementeras i flera organisationer för att effektivisera olika funktioner. Resultatet vi kom fram till i projektet gav insyn i hur processer kan effektiviserar med hjälp av röstverifiering men främst röststyrning.

Hur ser du på utvecklingspotentialen i produkten?

Jag tror att prototypen kan utvecklas till att täcka stora delar av CSN support verksamhet. Både när det kommer till webb men också telefoni.

Vad ser du är styrkan med att samarbeta med kund i IZ?

Cybercoms Innovation Zone fungerar som en innovationsinkubator där Cybercom och kund jobbar väldigt nära varandra för att förstå och testa hypoteser. Effekten av det blir att vi kraftfullt, snabbt och flexibelt kommer fram till resultat med hög kaliber.

Dela

Irfan Khalid

Head of Innovation Cybercom Group

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.