Här ska det bytas till en sökruta

Digital signatur effektiviserar Myndighetssverige

Bläck på papper, är inte det lite väl förlegat? Teknik som möjliggör digitala underskrifter finns och inte heller lagstiftningen står i vägen. Ändå signeras otaliga avtal för hand med allt vad det innebär med tids- och resurskrävande utskrifter, utskick, transporter och pappersarkiv.

Cybercoms nya tjänst SignPort river kvarvarande hinder. Ett signerat dokument går inte att ändra utan att det upptäcks, vilket gör att dokumentet kan lagras och skickas. Det går bra att signera med olika metoder (till exempel BankID eller engångskod via SMS) och det fungerar för både externa och interna processer. Givetvis tänkte Cybercom på användarna och vad som är smidigast för dem då Signport utvecklades. Cybercom har löst alla klurigheter som har med säkerhet, integritet och efterlevnad att göra. SignPort bygger på en solid kryptografisk plattform och systemet har granskats av Kammarkollegiet så att det följer det tekniska ramverk som Myndigheten för digital förvaltning rekommenderar.

SignPort är byggt för att fungera för alla organisationer och framförallt myndigheter har mycket att vinna på att avveckla pappersavtal. Cybercom har redan levererat SignPort till flera av Sveriges myndigheter. Därmed har miljontals pappersavtal avvecklats. Och fler står på tur. Det är effektivisering, det!

Goal 13: Climate action. 

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna. Målet syftar till att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras konsekvenser.

Dela

Robin von Post

Head of IAM Solutions

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.