Här ska det bytas till en sökruta

Eksjo.se stärker sin digitala närvaro

Cybercom har tillsammans med Eksjö kommun utvecklat nya webbplatser för eksjo.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och visiteksjo.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i webbpubliceringsverktyget SiteVision. Från att arbeta fram koncept för design, struktur och innehåll via workshop där behov identifierades, till utveckling, utbildning och implementation av slutlig lösning.

Ny webbplats med uppfyllda mål:

Övergripande målsättning med arbetet har varit att webbplatsen eksjo.se ska göra det enkelt att hitta och ta del av organisationen Eksjö kommuns verksamhet, uppdrag och service.

Stärkt digital kommunikation - Webbplatsen ska upplevas som attraktiv och inspirerande både ur ett visuellt perspektiv och ur ett användarperspektiv. Den är enkel att navigera och hitta i, både för nya och återkommande besökare. Informationen på webbplatsen är tydlig, aktuell och korrekt. Sökmotoroptimerad webbplats är en självklarhet.

Underwebbplatser på eksjo.se, med flertalet färgscheman att välja på, är en del av huvudwebbplatsen eksjo.se. Det syns att underwebbplatserna är en del av helheten, men att de ändå har ett eget ”skyltfönster”. Se till exempel Eksjö Museum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och biblioteken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utvecklad e-service – eksjo.se integrerar väl med kommunens självserviceplattform och de tjänster för självservice och e-tjänster som kommunen erbjuder. Synpunkter och felanmälan är synliga för alla som är intresserade.

En kanal till sociala medier – Sociala medier, såsom Facebook, Instagram och Youtube, är betydelsefulla kommunikationskanaler och ses som komplement till webbplatsen och kommunens kommunikationsarbete. Webbplatsen möjliggör på ett enkelt sätt delning av dess innehåll i sociala medier.

Ökad öppenhet och insyn finns genom att till exempel tillgängliggöra öppna data, nyckeltal och kommunfullmäktiges webb-tv-sändningar.

Kontinuerlig uppföljning och utveckling - Metoder och rutiner för mätning och uppföljning av användar-/kundupplevelse togs fram. Den nya webbplatsen stödjer interna effektiva arbetssätt, och effektiviserar det redaktionella arbetet för webbplatsens redaktörer - ”Det är lätt att göra rätt”.

Dela

Johan Stenborg

Business Manager

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.