Här ska det bytas till en sökruta

En inkluderande kommun

Flens kommun rustar för effektivitet och bättre service för sina medborgare genom att flytta sina IT-system till ­molnet och bygga nya e-tjänster. Hela infrastrukturen ska migreras och en viktig möjliggörare för detta är den så kallade katalogtjänsten som styr hanteringen av identiteter och behörig­heter till tjänster och funktioner.

Katalogtjänsten styr hanteringen av identiteter och behörig­heter

Katalogtjänsten kommer fortsatt att styras från kommunens egna system. Det är viktigt då den bland annat är kopplad till andra instanser såsom svenska sjukvårdens kataloger, skol­system och andra verksamhetssystem i kommunen. Det är Cybercom som hjälper kommunen att utveckla katalogtjänsten och bidrar med identifieringssystem, integration mot andra verksamhetssystem och förvaltning.

Den nya molnbaserade infrastrukturen ger en öppen miljö där det blir betydligt enklare att ta fram nya webbtjänster. Dessutom räknar Flen med att dra ner kostnaderna avsevärt.

De nya webbtjänsterna skapar en närmare relation mellan kommunen och dess medborgare, vilket ofrånkomligen ställer om kommunens ­förhållningssätt och arbetsmetoder. Digitaliseringen sätter medborgaren i centrum, förenklar för hen att vara en del av samhället samt gör det enkelt, säkert och tillgängligt att använda kommunens tjänster dygnet runt. Samtidigt sparar kommunen resurser, energi och kostnader.

Goal 16: Peace, Justice and Strong Institutions.

Mål 16: Fredliga, rättvisa och starka samhällen. Målet syftar till att främja fredliga och inkluderande samhällen samt rättvisa för alla. Det handlar också om att bygga effektiva, ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer. Molntjänster som de som Flens kommun använder kan göra myndigheter öppnare och främja informerade beslut.

Dela

Robin von Post

Head of IAM Solutions

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.