Här ska det bytas till en sökruta

En portal för alla myndighetstjänster

Stora besparingar och en bättre helhets­syn för finska samhällsfunktioner.

Att göra offentliga sektorns tjänster digitala är ett av de viktigaste utveck­lingsprojekten i dagens samhälle. Transparens, tillgänglighet och säkerhet är grunden för det nationella IT-projektet i Fin­land där Cybercom har en central roll.

Syftet är att samla offentliga och privata tjänster och därigenom underlätta för medborgarna att hantera sina ärenden.

Projektet består även av en id-tjänst där Cybercom byggt ett ramverk för säker identifikation. Med systemets rättig­hetshantering kan man automatiskt identifiera personer som är bemyndigade att hantera uppgifter för annans räkning.

All information och väsentliga samhälls­funktioner kommer nu att finnas samlat på ett ställe med samma inloggning på Suomi.fi, be­rättar Timo Laaksonen, chef för affärsenheten Media och Public på Cybercom Finland.

be­rättar Timo Laaksonen, chef för affärsenheten Media och Public på Cybercom Finland.

Att deklarera, rösta eller på andra sätt utöva sina rättigheter och skyldigheter blir enkelt och smidigt genom portalen. Man kommer även kunna koppla privata tjänster, som till exempel hälsa och elförbrukning.

Ökad säkerhet, snabbare handläggning, mindre möjlighet för fel och minskad kriminalitet är viktiga faktorer i projektet, liksom håll­barhetsaspekten. Tack vare systemet beräknar man göra stora besparingar på miljön genom att hantera dokument elektroniskt och därmed slippa kostnader för utskrifter, frakt och lagring av dokument.

Goal 11: Sustainable cities and communities. 

Mål 11: Hållbara städer och samhällen. Målet syftar till att göra städer och samhällen inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Dela

Timo Laaksonen

Director

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.