Här ska det bytas till en sökruta

Houdinis initiativ för utvecklingen av mer hållbara livsstilar

Friluftsföretaget Houdini ingick under 2019 partnerskap med Cybercom för att utforska vilka positiva och negativa miljökonsekvenser som ett klädföretag bidrar till, med särskilt fokus på hur en hållbar livsstil kan främjas på global nivå.

Arbetet som ingår i det tvååriga projektet Regenerate Lifestyle Initiative består bland annat av en rapport som är avsedd att inspirera till dialog mellan klädföretag världen över och branschöverskridande samverkan. Målet med initiativet är att visa hur attraktiva livsstilslösningar skulle kunna ta mänskligheten mot den långtgående ambitionen Half-Earth och initiera samverkansprojekt för att förverkliga dessa. Rapporten är det första steget i processen att undersöka olika strategiska möjligheter för en hållbar framtid.

Det här är exakt den sortens innovativa förhållningssätt med en positiv vision som vi behöver om vi ska ha en chans att vända dagens negativa hållbarhetstrender. Genom detta initiativ kommer Houdini att stärka sin position som ett av världens första företag som tillhör den så kallade tredje generationens hållbarhetsledare som fokuserar på företags positiva bidrag till samhället

Dennis Pamlin, Accelerator för nettopositiv och digital hållbarhet, Cybercom

Projektet Half-Earth förenar djup vetenskaplig forskning, ledarskap och engagemang med idén att om hälften av planetens yta skyddas, kommer 85 procent eller mer av alla arter också att skyddas.

Goal 12: Responsible Consumption and Production. 

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Målet syftar till att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Digital hållbarhet

Whitepaper av Cybercom

Lär dig mer om digital hållbarhet. Ladda ner vårt white paper.

Dela

Ingemar Jansson

Head of Sustainable Strategy & Business Development

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.