IoT säkrar vattenkvalitet i Polen

Vatten är vårt viktigaste livsmedel där tillgång och kvalitet är avgörande för att ett samhälle ska fungera. För att säkra en god kvalitet på vårt dricksvatten genomförs regelbundna kontroller som följs upp genom utvärderingar.

Resultatet från provtagningarna kan ta uppemot några dagar att få svar på, vilket innebär att en eventuell försämrad vattenkvalitet kan drabba många innan åtgärdande insatser kan vara på plats.

Genom att automatisera och förkorta svarstiden för provresultat är det däremot möjligt att förebygga att människor blir sjuka av förorenat vatten. Inom projektet, med syftet att säkra vattenkvalitet på ett mer effektivt sätt, var Cybercom med och utvecklade sensorer som löpande analyserar parametrar som temperatur, pH-värde, flöde, grumlighet och lukt. Genom denna metod är det möjligt att snabbt identifiera och lokalisera förändringar i vattnet som indikerar tillväxt av patogena mikroorganismer.

Goal 6: Clean Water and Sanitation.

Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla. Målets syfte är att säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

Dela

Aleksander Sokalszczuk

Innovation Lead, Poland

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.