IoT styr upp vatten och avfall i Helsingfors

HRM (Helsingforsregionens miljötjänster) spelar en viktig roll för den finska huvudstaden – myndigheten förser över en miljon människor med dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om merparten av regionens avfall. Dessa och andra tjänster utvecklas med hjälp av en rad projekt inom IoT.

För att lyckas bättre med tjänste­utvecklingen tog HRM och Cybercom fram en övergripande vision och strategi för IoT. Syftet var att samordna och hantera myndighetens alla IoT-projekt, för ett bättre totalresultat. Strategin främjar också innovation och samverkan – en betydelsefull effekt för Finlands största aktör och föregångare inom vatten och avfall.

Goal 6: Clean Water and Sanitation.

Mål 6: Rent vatten och sanitet. Målet syftar till att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla. Genom att tillämpa IoT kan HRM och andra aktörer säkerställa hållbar vattenförsörjning samt väsentligt effektivisera vattenanvändningen.

Dela

Jussi Laakso

Sales Director, Finland

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.