Här ska det bytas till en sökruta

Maskininlärning förutser underhållet av Öresundsbron

Öresundsbron står som så många andra inför en mer digitaliserad framtid. I arbetet med detta har de tagit fram en strategi för skötseln av bron genom att öka användningen av så kallat datadrivet prediktivt underhåll.

Predictive Maintenance” (PdM) bygger på maskininlärning och är en tillämpning av avancerad AI-teknik. Det initiala projektet i arbetet drivs av Cybercom som fått i uppgift att ta fram en demo av en ML-applikation (machine learning) som kan förutse var och när underhåll bör ske. Metoden ger även användaren information om vilka sårbarheter som finns i driftkedjan. Syftet med datadrivet prediktivt underhåll är att ersätta manuella tillståndsinspektioner, verksamhet som är tidsbaserad samt minska det korrigerande underhållet.

Goal 9: Industry, Innovation and Infrastructure. 

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. (9.4. Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet).

Dela

Irfan Khalid

Head of Innovation Cybercom Group

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.