MovereX – Bli friskare med digital motion

Cybercom har tagit fram en app som ska hjälpa och motivera patienter som har ordinerats receptbelagd fysisk aktivitet att röra på sig mer.

Att det är viktigt att röra på sig vet nog de flesta. Vi blir friskare, piggare och lever flera år till. Men att utebliven motion är jämförbart med rökning när det gäller hälsan, känner nog inte alla till. Det finns ett stort vetenskapligt stöd för att receptbelagd fysisk aktivitet har positiva effekter för flera sjukdomstillstånd, som till exempel högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom, stroke, diabetes och bröstcancer. Även inom psykiatrin är det vederlagt att motion hjälper mot psykisk ohälsa. Samtidigt beräknas samhällets kostnader för otillräcklig fysisk aktivitet ligga på sex miljarder kronor om året.

Fysisk aktivitet på recept, FaR, har funnits i 15 år, men används trots det ganska spar-samt inom sjukvården. Av alla patienter som ordineras receptbelagd fysisk aktivitet är det bara drygt hälften som följer receptet.

På uppdrag av landstinget i Blekinge utvecklade Cybercom en motivations-höjande tjänst som man kallar MovereX. Patienten utrustas med ett aktivitetsarm-band som mäter puls och därmed aktivitetsnivå, och informationen sänds till en smartphoneapp där det utskrivna receptet på fysisk aktivitet finns.

Appen mäter att patienten har tillräckligt hög puls i sin träning (minst 60 procent av maxpuls), ger påminnelser och visar avstånd till veckomål. Förutom att patienten själv kan följa sina framsteg kan även vårdgivaren ta del av resultatet, och därmed coacha och pusha för att nå upp till den föreskrivna motionsnivån.

MovereX - en app utvecklad av Cybercom

Johan Persbeck på Cybercom är en av dem som arbetat med utvecklingen av lösningen.

– Vi har bland annat hämtat inspiration från spelvärlden som är bra på att få i gång belöningssystemet. Med element av spelglädje motiveras och engageras patienten. Man kan till exempel tävla mot sig själv, utbyta tips med andra via sociala media, dela framgångar och heja på. En av de största drivkrafterna är att känna sig sedd och att någon bryr sig om vad man gör. Därför kan även förskrivaren skicka meddelanden och coacha patienten.

Socialstyrelsen kräver uppföljning vid utskrivning av Far, något som tidigare krävt att patienten kallas in för ytterligare möten. Genom MovereX är det inte längre nödvändigt då uppföljning kan ske genom appen. Vinsterna för landstinget blir många: friskare patienter och kostnads- besparingar tack vare färre möten.

"Grunden i projektet är en viktig del av Cybercoms grundläggande värderingar, och vi tror att digitala hjälpmedel är rätt väg att lösa många av de problem vi har i världen idag. Genom att det blir enklare och roligare för patienten att följa ordinationen från receptbelagd fysisk aktivitet hoppas vi kunna bidra till bättre patienthälsa, vilket kan ge lägre sjukvårds- och samhällskostnader," säger Johan Persbeck.

Ett första pilotprojekt genomfördes under 2016, och resultatet var över förväntan. Motivationen ökade rejält bland testpiloterna med resultatet att både medicindoser och midjemått minskade. Idag pågår två pilotprojekt i Landstinget i Blekinge, och fler landsting står på kö för att få testa appen.

Fysisk aktivitet på recept (FaR):

  • FaR innebär att patienten får ett recept på någon form av rörelseaktivitet som kan kom-plettera eller i vissa fall ersätta läkemedel.
  • Aktiviteten blir då en del av behandlingen och anpassas till personens egna förutsättningar och önskemål.
  • Ett recept på fysisk aktivitet kan förskrivas av all legitimerad vårdpersonal.
  • Sedan 2008 använder samtliga landsting FaR, även om bara några promille av alla läkarbesök resulterar i ett FaR.

Läs mer på:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/far/inledning/fysisk-aktivitet-och-halsa/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Goal 3: Good Health and Well-Being.

Mål 3: Hälsa och välbefinnande. Målet syftar till att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv. Det handlar också om att verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar. .

Dela

Johan Persbeck

Business Unit Leader

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.