Offentlig sektor tar AI-språng

Under 2018 tillsatte Finlands regering en förstudie av det som kan komma att bli världens mest ambitiösa AI-assistent inom offentlig sektor.

Utgångspunkten för Aurora, som AI-assistenten kallas, är medborgaren och hens aktuella livssituation och behov. Aurora ska möjliggöra riktigt smidig service som består av olika leverantörers lösningar – precis rätt tjänst, vid rätt tillfälle. Uppdragsgivaren, Finlands finansdepartement, och projektet siktar högt – istället för att nöja sig med en AI-enhet (som snabbt skulle bli obsolet) utvecklas ett helt nätverk av intelligenta tjänster. Det här är tjänster som både offentliga aktörer och företag, och kanske till och med enskilda medborgare, kan skapa tillsammans.

Avancerad maskininlärning

Aurora bygger på maskininlärning (reinforcement learning, för att vara exakt), där mjukvaran kombinerar de tjänster från offentliga och privata leverantörer som uppskattas mest av användare över tid. Användargrupperna skapas utifrån anonymiserade personuppgifter.

”Ju mer anonym information vi har på gruppnivå, desto större möjlighet att erbjuda relevanta tjänster på individnivå. Det gör att vi kan föra medborgaren och samhället närmare varandra”,

förklarar Antti Hahto på Cybercom Finland.

Test på konkreta livshändelser

Förstudien genomfördes utifrån tre konkreta livshändelser: flytt till en ny studieort, kompetensutveckling för bättre chanser på arbetsmarknaden samt stöd till barn och föräldrar vid förändrade familjerelationer.

"Genom att utnyttja information och AI kan vi skapa nya slags tjänster som överskrider administrativa gränser. Fokus är på medborgarens behov och upplevelse av smidig service, inte en enskild myndighets behov",

säger kommun- och reformminister Anu Vehviläinen som ansvarar för digitaliseringen av offentliga tjänster.

Förstudien avslutas och avrapporteras våren 2019. Om den visar sig framgångsrik väntar vidareutveckling. Helt klart något att se fram emot!

Goal 16: Peace, Justice and Strong Institutions.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen. Målet syftar till att främja fredliga och inkluderande samhällen samt rättvisa för alla. Det handlar också om att bygga effektiva, ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

Dela

Tapio Koivisto

Managing Director Cybercom Finland

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.