Här ska det bytas till en sökruta

SL – Compliance portal

Utmaning

AB Storstockholms Lokaltrafik, SL, behövde kunna hantera säkerheten i en stor och komplex teknisk miljö, där externa leverantörer delvis ansvarade för driften. Kunden var övertygad om att det inte räckte med att införa mängder med säkerhetskrav i organisationen för att få förväntat resultat.

Lösning

Cybercom föreslog en decentraliserad säkerhetsprocess som gav möjlighet att interagera med säkerhetskraven på ett kontrollerat sätt. Processen strävade också efter finna en attraktiv balans mellan säkerhetsinvesteringarna och den riskaptit som verksamheten kunde tillåta sig. Målet var helt enkelt att till lägsta möjliga kostnad utveckla tillräckligt säkra lösningar för alla system och uppfylla alla relevanta krav på överensstämmelse.

Processen fick dessutom stöd från Cybercom Compliance Portal, som vägledde organisationen under processen och gav säkerhetsledningen total kontroll.

Resultat

Torsten Regenholz (SL), informations- och it-säkerhetschef, förklarar:

"Cybercoms metod innebär stora besparingar för SL eftersom vi hela tiden strävar efter att upprätthålla en tillfredsställande säkerhetsnivå, varken mer eller mindre. Den synlighet för vår säkerhetsstatus som Compliance Portal erbjuder är ett bevis på det".

Dela

Bengt Berg

Head of Compliance Management Services

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.

Mikael Sundberg

Sales Manager Security, Cybercom Sweden

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.