Här ska det bytas till en sökruta

Teknik för självkörande bilar

Lek med tanken. Det är dags att gå hem och du beställer en bil till kontoret, kliver in och sjunker ner i en fåtölj. Väl framme kliver du ur och bilen kör iväg, inget garage behövs och du behöver inte tänka på att hitta en parkeringsplats.

Med förarlösa bilar kan trafiken och städerna planeras på ett helt nytt och revolutionerande sätt, eftersom teknik är så oändligt mycket bättre på att köra bil än människor. Science fiction? Nej, antagligen inte. Debatten har gått ifrån att diskutera om vi kommer att ha självkörande bilar, till att dryfta när de kommer att vara en realitet.

Ett autonomt fordon styrs av ett automatiskt körsystem som inte behöver någon fysisk förare. De flesta biltillverkare arbetar just nu intensivt på projekt inom området, och även företag som Google och Apple är med i racet. "Vi är på väg mot en tid när självkörande fordon kommer att bli det nya normala," menar Kristian Palm, affärsområdeschef på Cybercom som är med och utvecklar den nya tekniken.

Ett exempel på en viktig roll för Cybercom är den som integrations- och mjukvaruutvecklingspartner i projektet SCOOP@F. Projektet är initierat av franska staten och EU i samarbete med biltillverkarna Renault och Peugeot. Under de kommande åren kommer ett stort antal nya bilar utrustas med ITS – Intelligent Transport System. ITS baseras på trådlös teknik som gör att bilar kan kommunicera med varandra via V2V (Vehicle to Vehicle) och med överordnade trafiksystem genom V2I (Vehicle to Infrastructure).

Systemen är viktiga pusselbitar i en värld med självkörande fordon, då de kan ta hänsyn till vad som händer runt omkring dem ute på vägarna och processa andra fordons riktningar, hastigheter och avsikter. "De tar in information om allt ifrån olyckor längre fram, halt väglag, parkerade bilar till hastigheter hos andra bilar och fotgängare samtidigt som informationen processas många gånger snabbare än hos en mänsklig förare," berättar Kristian. Till en början kommer V2X-systemen (Vehicle to everything) främst att användas vid så kallad Assistance Driving, ADAS, innan det byggs ut till full autonom körning. Det innebär att föraren kan få hjälp att till exempel bromsa innan hen själv hinner reagera på yttre faktorer, och därmed undviks kollisioner.

Cybercom har lång erfarenhet av mjukvaruutveckling och produkter för serietillverkade fordon. Inte minst genom mer än 30 miljoner installationer av applikationsramverket blueGO, Cybercoms egna Bluetooth-programvara för avancerade infotainmentsystem i bilen.

Den typen av tjänster kommer att bli än mer aktuellt när föraren inte längre behöver ägna uppmärksamheten åt att köra bilen. Cybercom arbetar också med den nya egenutvecklade kommunikationsmjukvaruprodukten OsCar, som liksom SCOOP@F integreras i bilen för att möjliggöra kommunikation med andra bilar, infrastruktur och andra faktorer i fordonets omgivningar.

  • Förarlösa bilar behöver mindre gatuutrymme, och trafikljus och skyltar blir överflödiga när bilarna kommunicerar med varandra och ett inbyggt, överordnat regelverk.
  • När trafiken rullar effektivt utan köer och stopp kommer energiförbrukningen att sjunka drastiskt.
  • Asfaltsparkeringar kan bli bostäder och grönskande parker när parkering inte längre krävs nära resmålen.
  • Nio av tio olyckor orsakas av människor, så trafikolyckor undanröjs i stort sett.
Goal 13: Climate action. 

Mål 13: Bekämpa klimatförändringen. Målet syftar till att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och dess konsekvenser.

Dela

Kristian Palm

Business Director

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.