Här ska det bytas till en sökruta

Teknik i framkant för ökad arbetsplatssäkerhet

Nordiska miljötjänstföretaget Delete bestämde sig för att förbättra säkerheten på sina arbetsplatser inom rivning i Finland. När Cybercom anlitades visade det sig att det saknades färdiga lösningar för att adressera Deletes utmaningar på ett bra sätt.

Cybercoms uppdrag gick ut på att skydda medarbetarna från de faror som tung utrustning kan innebära. Cybercom tog fram en lösning med närvarosensorer och UWB-radioteknik (ultra wideband, det vill säga ultrabredband). Den föreslagna lösningen innebar övervakning av tunga maskiner där operatören varnas när någon närmar sig. Virtuella ”röda zoner” visar om arbetare befinner sig där de inte ska vara.

Cybercom stod för allt, från att generera idéer till att testa lösningen och hitta lämpliga tillverkare. Delete och Cybercom arbetar vidare för att färdigställa lösningen. Målet är att öka säkerheten markant, utan att störa arbetet och produktiviteten.

Goal 8: Decent Work and Economic Growth.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Målet syftar till en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt samt full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Dela

Irfan Khalid

Head of Innovation Cybercom Group

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.