Här ska det bytas till en sökruta

Transparens kring svenskt bistånd

Cybercom har varit med och utvecklat OpenAid, en tjänst för digital transparens kring svenskt bistånd.

www.openaid.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan man se när, hur, till vem och för vilket ändamål som svenskt bistånd betalats ut. Informationen omfattar finansiellt stöd från SIDA, Utrikesdepartementet och andra myndigheter i biståndsförvaltningen.

Cybercom har varit med och utvecklat OpenAid

Transparensen ökar

Tidigare har den här typen av information varit väldigt svåråtkomlig eftersom data funnits utspritt i olika system. Med Openaid.se finns allt samlat på ett och samma ställe. Det gör att transparensen kring biståndet ökar och kan i sin tur leda till en ökad dialog om biståndets effektivitet och resultat.

Goal 16: Peace, Justice and Strong Institutions.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen. Målet syftar till att främja fredliga och inkluderande samhällen samt rättvisa för alla. Det handlar också om att bygga effektiva, ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

Dela

Irfan Khalid

Head of Innovation Cybercom Group

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.