Här ska det bytas till en sökruta

Nytt hjälpmedel för att fler ska följa fysisk aktivitetet på recept

Publicerad: 2015-10-21

– Cybercom vill göra det enklare och roligare för patienter att följa receptbelagd fysisk aktivitet med ny app.

IT-konsultbolaget Cybercom har tagit fram en mobilapplikation, med tillhörande aktivitetsarmband och webbgränssnitt, som ska hjälpa och motivera patienter som har ordinerats receptbelagd fysisk aktivitet att röra på sig mer.

– MovereX gör det enklare för förskrivaren och patienten att se följsamheten av receptbelagd fysisk aktivitet, och förskrivaren får ett verktyg för att stödja och följa upp patienten genom ökad dialog, säger Magnus Borg från Cybercom, som har lett utvecklingen av MovereX.

Trots att det finns ett stort vetenskapligt stöd för att bristande motion påverkar hälsan och leder till sjukdomar uppger cirka 70 procent av tillfrågade patienter i primärvården att de inte är tillräckligt fysiskt aktiva. Socialstyrelsen rekommenderar därför att personer som inte rör på sig tillräckligt ska erbjudas fysisk aktivitet på recept med särskild uppföljning.

Av alla patienter som ordineras receptbelagd fysisk aktivitet är det bara drygt 50 procent som följer receptet. För att öka följsamheten har Cybercom utvecklat MovereX, ett hjälpmedel som underlättar för patienter och förskrivaren att se till att ordinationen följs genom ökad dialog. MovereX består av en mobilapplikation, aktivitetsarmband och ett förskrivarverktyg, som gör det möjligt för patienten och förskrivaren att dagligen mäta och följa upp receptet. Genom mobilapplikationen kan förskrivaren även ge stöd och motivation till patienten på distans.

– Genom att det blir enklare och roligare för patienten att följa ordinationen från receptbelagd fysisk aktivitet hoppas vi kunna bidra till bättre patienthälsa, vilket kan ge lägre sjukvårds- och samhällskostnader, säger Magnus Borg.

Det finns ett stort vetenskapligt stöd för att receptbelagd fysisk aktivitet har positiva effekter för flera sjuktillstånd, som till exempel högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom, stroke, diabetes och bröstcancer. Samtidigt beräknas samhällets kostnader för otillräcklig fysisk aktivitet ligga på sex miljarder kronor om året.

– MovereX kommer kunna bidra till såväl friskare patienter som lägre kostnader för sjukvården och samhället, säger Johan Persbeck, affärsområdeschef på Cybercom.

MovereX lanseras den 21–23 oktober under Fysioterapi 2015-mässan på Waterfront i Stockholm.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Borg, produktledare för MovereX, Cybercom +46 72 708 54 88
Johan Persbeck, Affärsområdeschef, Cybercom +46 703 79 10 06
Kristina Cato, Kommunikationschef och IR-ansvarig, Cybercom +46 708 64 47 02

Om Cybercom

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ Stockholm. Läs mer på www.cybercom.se

Dela

Johan Persbeck

Business Unit Leader

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.