Här ska det bytas till en sökruta

App för träningsmotivation gör succé – nu testas den brett i kommunen

Publicerad: 2018-05-21

I ett pilotprojekt med anställda inom äldreomsorgen i Karlskrona kommun uppger över 80 procent av deltagarna att de ökat sin fysiska aktivitet. Bakom succésiffran ligger en aktivitetsapp där medarbetarna kunnat följa hälso- och träningsmål. Nu ska kommunen testa lösningen brett inom äldrevården.

Äldreomsorgen i Karlskrona har i ett pilotprojekt testat appen Moverex, utvecklat av IT-konsultbolaget Cybercom, med målet att förbättra hälsan hos medarbetarna. Deltagarna fick även ett inledande samtal med en hälsocoach för att sätta individuella mål och lära sig mer om olika faktorer som påverkar hälsan.

– Vi vet utifrån att det som ofta krävs för att kunna förbättra sin hälsa är just motivation till fysisk aktivitet. Därför ville vi ge våra medarbetare en bra överblick över sin fysiska aktivitet och tydliga bevis på att träning och motion gör skillnad. Det är därför väldigt roligt att se att den här appen fungerar så effektivt, säger Eva Strömsten, HR-chef i Karlskrona kommun.

Pilotprojektet, som pågick under 2017, omfattade 23 medarbetare i äldreomsorgen i Karlskrona kommun. Av deltagarna har 19 personer (83 procent) klarat sina uppsatta mål. Lika många uppger att Moverex gjort dem mer motiverade till att motionera och vara fysiskt aktiva.

– När vi tog fram appen utgick vi från användarna och hur de enklast kan se att deras fysiska aktivitet gör skillnad. Resultatet visar att vi tänkte rätt, säger Johan Persbeck, Affärsområdeschef på Cybercom som har utvecklat appen.

Efter pilotprojektets avslut genomfördes en hälsoekonomisk beräkning där det konstateras att hela lösningen med app, aktivitetsarmband och coachningssamtal kostar kommunen cirka 430 kronor per anställd och månad. När det ställs mot kostnaden för en genomsnittlig sjukdag (cirka 3000 kr) innebär det att investeringen på 430 kr är betald om sjukdagarna minskar med i genomsnitt 0,15 per anställd och månad.

Läs mer om projektet: Pilotrapport Företagshälsovården Karlskrona kommun

För ytterligare information, kontakta:

Ewa Strömsten, HR-chef Karlskrona kommun 0455-30 50 70

Johan Persbeck, Affärsområdeschef Cybercom 0703-79 10 06

Om Cybercom

Cybercom är ett innovativt IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att fånga digitaliseringens möjligheter. Genom att kombinera teknisk expertis och affärsinsikt erbjuder vi innovativa, säkra och hållbara lösningar inom IT och kommunikationsteknik. Oavsett om det handlar om att omvandla produkter till tjänster, utveckla helt nya affärsmodeller eller att hjälpa offentlig sektor att komma närmare medborgaren.Vår position är där teknik och strategisk affärsutveckling möts. Vi tänker stort. Vi testar, lär och anpassar. Och vi har kort mellan plan och konkret handling. Allt för att våra kunder ska lyckas i den uppkopplade världen. Det är så vi skapar morgondagen idag. Vi är ett mångfaldsrikt bolag med stort åldersspann, 44 nationaliteter och uppdrag i 21 länder. Tillsammans skapar vi morgondagen, vi är kreativa, orädda och nyfikna – alltid redo att utmana status quo. Vi går från ord till handling och möjliggör förändring. Vi är #Makers of tomorrow. Cybercom är sedan 2015 ett privatägt bolag. Huvudägare är JCE Group AB och Tequity AB. Cybercoms hemmamarknad är Norden och Polen, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. www.cybercom.com

Dela

Johan Persbeck

Business Unit Leader

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.