Formica Capital ny huvudägare i Cybercom

Publicerad: 2019-02-25

Familjen Olsson Erikssons nystartade investmentbolag Formica Capital förvärvar 51% av aktierna i Cybercom.

Cybercom har sedan 2015 varit i privat ägo då JCE Group tillsammans med Tequity köpte ut bolaget från börsen. Med en tillväxt över 30% och mer än tredubblad vinst har bolaget utvecklats väl de senaste tre åren. Under 2018 uppgick Cybercoms omsättning till 1 678 MSEK och lönsamheten till 162 MSEK. EBIT-marginalen uppgick till 9,7%. Cybercom hade en positiv nettorekrytering med 2,3% under 2018 och totalt 1 290 medarbetare, därtill sysselsätter bolaget 500 partners i olika projekt. Formica Capital blir huvudägare i den nya ägarstrukturen med 51% av aktierna, JCE-Group äger 41%, Tequity ca 6% och VD Niklas Flyborg ca 2%.

- Detta blir Formicas första strategiska investering. Cybercoms tydliga positionering inom digitalisering och hållbarhet är avgörande då familjen Olsson Eriksson söker bolag som vill använda teknologi för att bidra till att lösa globala utmaningar, säger Olof Cato, vd Formica Capital.

- Vi vill fortsätta bygga Cybercoms varumärke och fokusera ännu mer på hållbara affärer. Vi vill även titta på kompletterande förvärv, fortsätter Olof Cato.

Formica Capital bildades 2018 och ska göra påverkansinvesteringar där samhällsnyttan är viktig i tillägg till direktavkastningen. Formica Capital ägs av familjen Olsson Eriksson och är ett resultat av familjens försäljning av sin andel av Stena Sessan AB.

- Detta är ett styrkebesked för alla oss som jobbar i Cybercom. Att Formica går in med så stor investering i oss och den strategi vi lagt för 2019-2021 känns oerhört glädjande. Agenda 2030 är viktig för oss och vi strävar efter nettopositivitet med vår inriktning connectivity, innovation och hållbarhet, säger Niklas Flyborg, vd Cybercom Group.

- Tillsammans med våra kunder tar vi tekniken till hjälp för att stärka affären och vi försöker skapa positiva effekter i de globala målen. Vår rådgivande tjänst Digital Sustainability har stor potential. Vi har lagt en tillväxtplan på 30% på tre år, främst genom IT-säkerhet och molntjänster. Jag ser gärna att vi kompletterar med intressanta förvärv, säger Niklas Flyborg.

Cybercom hjälper företag och organisationer att ta tillvara på den uppkopplade världens möjligheter. Genom att kombinera teknisk expertis och god affärsinsikt erbjuder bolaget innovativa och hållbara lösningar. Cybercom grundades 1995. Bolaget har hållbarhetsredovisat sedan 2010 och är sedan 2011 med i UN Global Compact. Idag leder bolaget digitaliseringskonsulternas Färdplan för ett Fossilfritt Sverige. Mellan 1999-2015 var bolaget börsnoterat.

Viktiga händelser under 2018

 • Cybercom ingår strategiskt samarbete med Amazon Web Services
 • Avtal teckas med finska kooperativet SOK omfattande molntjänster för bl.a. underhåll och utveckling av AWS-molnplattformen och utveckling av nya molnautentiska appar
 • Apputveckling och AR-lösningar utvecklas för finska Befolkningsregistermyndigheten
 • Nya ramavtal tecknas med finska offentliga sektors inköpsmyndighet samt Jord- och skogsbruksministeriet
 • Cybercom utökar antalet agila team för 5G-utveckling hos Ericsson
 • Cybercom ger rådgivande tjänster till Västsvenska Handelskammaren
 • Cybercom tilldelas Volvo Car Groups Quality Excellence Award
 • Cybercom får förtroendet utökat hos Skatteverket och Arbetsförmedlingen
 • Cybercoms mjukvara för autonoma bilar OsCar utvecklas framgångsrikt med intresse hos ledande biltillverkare i Europa
 • Cybercom avyttrar egna datahallar i Finland
 • Cybercom är founding partner till Women in tech
 • Cybercom är founding partner till Hello World!
 • Cybercoms e-signeringstjänst växer inom offentlig sektor
 • Cybercom bjöd alla medarbetare till kompetensdelning, egen innovation expo i en konferens för att fira bolagets framsteg

För ytterligare information, kontakta:

Niklas Flyborg, VD och koncernchef +46 70 594 96 78

Olof Cato, VD Formica Capital +46 70 926 66 55

Carl Backman, VD JCE Group +46 703 97 90 05

 

Om Cybercom

Cybercom är ett innovativt IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att fånga digitaliseringens möjligheter. Genom att kombinera teknisk expertis och affärsinsikt erbjuder vi innovativa, säkra och hållbara lösningar inom IT och kommunikationsteknik. Oavsett om det handlar om att omvandla produkter till tjänster, utveckla helt nya affärsmodeller eller att hjälpa offentlig sektor att komma närmare medborgaren.Vår position är där teknik och strategisk affärsutveckling möts. Vi tänker stort. Vi testar, lär och anpassar. Allt för att våra kunder ska lyckas i den uppkopplade världen. Det är så vi skapar morgondagen idag. Vi är ett mångfaldsrikt bolag med stort åldersspann, 44 nationaliteter och uppdrag i 21 länder. Vi är kreativa, orädda och nyfikna – alltid redo att utmana status quo. Vi går från ord till handling och möjliggör förändring. Vi är #Makers of tomorrow. Cybercoms hemmamarknad är Norden och Polen, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. www.cybercom.com Länk till annan webbplats.

Om Formica Capital

Formica Capital är ett svenskt investmentbolag med en långsiktig ägarstrategi, ägt av familjen Olsson Eriksson. Formica Capital skapar värdetillväxt genom att vara en aktiv ägare i lönsamma och långsiktigt hållbara bolag, som har en positiv påverkan på samhället i stort. www.formicacapital.se Länk till annan webbplats.

Om JCE

JCE Group är ett privatägt, diversifierat investmentbolag med säte i Göteborg. JCE har en stark historia av att skapa framgångsrika företag sedan starten 1971 och har idag via sina innehav drygt 4 000 anställda runt om i världen. JCE investerar både i noterade och onoterade bolag och har en bred investeringsportfölj med företag bland annat inom IT-tjänster, mjukvara och tillverkning. www.jcegroup.se Länk till annan webbplats.

Om Tequity

Tequity är en långsiktig privat investerare i snabbväxande teknologibolag, främst inom IoT och energieffektivisering. Tequity gör utvalda investeringar i etablerade bolag med internationell tillväxtpotential. Bakom Tequity står entreprenören Nicolas Hassbjer som är grundare av HMS Networks AB (publ). www.tequity.se Länk till annan webbplats.

Dela

Emil Svensson

Marketing & Communication

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.