Här ska det bytas till en sökruta

Fossilfrihet kräver en politik för digitalisering

Publicerad: 2019-03-28

En färdplan till ett Fossilfritt Sverige har överlämnats till klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP) och näringsminister Ibrahim Baylan (S). Färdplanen tydliggör hur digitaliseringsbranschen, tillsammans med kunder, politiker och andra beslutsfattare kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige.

Färdplanen är framtagen inom ramen för Fossilfritt Sverige. Visionen är att till år 2045 ha bidragit till att Sverige och världen minskat sin energiförbrukning för att inte överstiga en temperaturhöjning om 1,5 °C. Detta genom fokus på det låg-energi-scenario som FN:s klimatpanel IPCC lyft fram i sin senaste rapport.

Vi uppmanar regeringen att vidta följande sju åtgärder:

  1. Tillsätt en digital transformationskommission med internationell ambition
  2. Uppdatera regleringsbreven med krav på digitala lågenergistrategier
  3. Uppmuntra rapportering av Scope 4/avoided emissions som synliggör digitaliseringens potential att bidra till att företag blir leverantörer av fossilfria lösningar
  4. Tillsätt snabbutredning om öppna data som stöd för global hållbarhet
  5. Klargör ansvar för digitalisering och hållbarhet inom varje departement
  6. Tillsätt resurser för ett nationellt kunskapslyft
  7. Etablera ”Testbäddszoner” för hållbar digital transformation

Punkterna och resonemangen bakom dem beskrivs detaljerat i färdplanen som helhet. Länk till annan webbplats.

ÖverlämningFFS

Niklas Flyborg vd och koncernchef Cybercom, klimat- och miljöminister Isabella Lövin, näringsminister Ibrahim Baylan och Kristina Cato hållbarhets- och kommunikationschef Cybercom.

- Vi vill fokusera på tre parallella klimatarbeten; 1) optimerande av nuvarande system, 2) accelererande och 3) transformerande med helt nya systemlösningar som utvecklas och implementeras, inte minst med hjälp av nya affärsmodeller som möjliggörs av digitaliseringen. Därför har vi samlat våra branschkollegor bakom färdplanen, säger Niklas Flyborg, vd och koncernchef, Cybercom.

- Rätt använd kan digitaliseringen leda till systemskiften som drastiskt minskar utsläppen. Nu gäller det att politikerna skapar rätt förutsättningar som möjliggör nya affärsmodeller och ser till att kraften i digitaliseringen utnyttjas på ett optimalt sätt, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

- Det är fantastiskt att branschens ledande experter samlats för att genomföra detta projekt. Det har varit en spännande resa under ett års tid. Vår bransch har tagit fram en banbrytande färdplan som hela 97 procent av referensgruppen har ställt sig bakom. Vi är redan 33 företag som kommer att jobba för att leverera smarta innovativa lösningar för globalt hållbar fossilfrihet, säger Dennis Pamlin, Accelerator för netto-positivitet och digital hållbarhet, Cybercom och sammankallande i styrgruppen för digitaliseringskonsultbranschens färdplan.

- En stor utmaning är att, till exempel optimering av enskilda produkter är enklare att förklara, mäta och ge politiskt stöd till, än de större, transformativa systemförändringarna. De kräver dessutom en rad samverkande åtgärder som ofta bygger på att olika departement, myndigheter och sektorer samarbetar på sätt som sällan sker idag, säger Ingemar Jansson, Senior Advisor Digital Sustainability, Cybercom.

Digitaliseringskonsulterna förbinder sig själva att:

Minst halvera branschens energianvändning till 2030, med ambitionen att nå nollutsläpp innan 2045.
Enas om miniminivå för kunskaper bland våra anställda gällande digitaliseringens effekter ur ett klimat- och hållbarhetsperspektiv.
Enas om ett ramverk för att kunna redovisa positiva och negativa bidrag. (scope 1-4, inklusive avoided emissions)

Branschkollegor som tillsammans färdigställt och skrivit under färdplanen:
Acando, Accenture, Accigo AB, Advania Sverige, Antrop AB, ayond AB, B3 Consulting Group AB, Berge Consulting AB, Capgemini Sverige AB, Cartina AB, CGI Sverige AB, Combitech, Cybercom Group AB, Eicorn AB, Etteplan AB, Implement Consulting Group, IRM, jayway, Knightec AB, Knowit, Netlight, Prevas AB, Proact IT Sweden AB, R2M, Semcon AB, Sigma IT Consulting, Softronic AB, Sopra Steria Sweden AB, Sweco Position AB, Sylog Sverige AB, Tieto, Tritech Technology AB och Usify AB.

Läs mer om Fossilfritt Sverige och vår Färdplan:
https://fossilfrittsverige.se/roadmap/digitaliseringskonsultbranchen/ Länk till annan webbplats.

 

För ytterligare information, kontakta:

Niklas Flyborg, Vd och koncernchef, Cybercom +46 70 594 96 78
Dennis Pamlin, Accelerator netto-positivitet och digital hållbarhet, Cybercom
dennis.pamlin@cybercom.com
Ingemar Jansson, Senior Advisor Digital Sustainability, Cybercom
och projektkoordinator Färdplan IT-konsultbranschen +46 72 080 35 60
Kristina Cato, Hållbarhets- och kommunikationschef, Cybercom +46 708 64 47 02

Cybercom är ett innovativt konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att fånga digitaliseringens möjligheter. Genom att kombinera teknisk expertis och affärsinsikt erbjuder vi innovativa, säkra och hållbara lösningar inom IT och kommunikationsteknik. Oavsett om det handlar om att omvandla produkter till tjänster, utveckla helt nya affärsmodeller eller att hjälpa offentlig sektor att komma närmare medborgaren. Vi är ett mångfaldsrikt bolag med stort åldersspann, 45 nationaliteter och uppdrag i 20 länder. Vi är kreativa, orädda och nyfikna – alltid redo att utmana status quo. Vi går från ord till handling och möjliggör förändring. Vi är #Makers of tomorrow. Cybercoms hemmamarknad är Norden och Polen, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. www.cybercom.com

Dela

Ingemar Jansson

Head of Sustainable Strategy & Business Development

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.