Här ska det bytas till en sökruta

Cybercoms Hållbarhetsredovisning

Publicerad: 2019-04-11

Cybercoms hållbarhetsredovisning för 2018 finns i sin helhet publicerad på företagets webbplats

Läs hållbarhetsrapporten i sin helhet

VD och koncernchef Niklas Flyborg kommenterar:

- Digitaliseringen är vår tids starkaste samhällstrend och en katalysator för mänsklighetens utveckling. Teknik kan påverka positivt eller negativt, och vår roll är att leda kunderna i positiv riktning för att skapa hållbara affärer och framtidssäkra samhällsutvecklingen. Digitalisering och global hållbarhet bör gå hand i hand och för oss bildar de en gemensam drivkraft för innovation och tillväxt. Under året hade vi en tillväxt på 14%. Vi siktar på nettopositivitet och vår strategi för perioden 2019-2021 har tydligt fokus på innovation och hållbarhet.

Det här är Cybercoms nionde årliga hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisningen har tagits fram i enlighet med de krav som ställs i årsredovisningslagen (ÅRL) samt GRI Standards, alternativ Core. Hållbarhetsredovisningen utgör också Cybercoms årliga redovisning till FN:s Global Compact. Cybercom är anslutet till Global Compact sedan 2011.

För ytterligare information, kontakta:

Niklas Flyborg, VD och koncernchef +46 70 594 96 78

Kristina Cato, Hållbarhets- och kommunikationschef +46 708 64 47 02


Om Cybercom

Cybercom är ett innovativt konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att fånga digitaliseringens möjligheter. Genom att kombinera teknisk expertis och affärsinsikt erbjuder vi innovativa, säkra och hållbara lösningar inom IT och kommunikationsteknik. Oavsett om det handlar om att omvandla produkter till tjänster, utveckla helt nya affärsmodeller eller att hjälpa offentlig sektor att komma närmare medborgaren. Vi är ett mångfaldsrikt bolag med stort åldersspann, 45 nationaliteter och uppdrag i 20 länder. Vi är kreativa, orädda och nyfikna – alltid redo att utmana status quo. Vi går från ord till handling och möjliggör förändring. Vi är #Makers of tomorrow. Cybercoms hemmamarknad är Norden och Polen, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. www.cybercom.com

Dela

Emil Svensson

Marketing & Communication

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.