Här ska det bytas till en sökruta

Houdini påbörjar resa för att undersöka hur en “Half-Earth”-livsstil kan se ut och hur vi kan uppnå den

Publicerad: 2019-05-09

Efter en alarmerande FN-rapport där det slås fast att en miljon arter hotas av utrotning och att det brådskar att vända trenden lanserar friluftsföretaget Houdini Sportswear ”The Regenerative Lifestyle Initiative”. Inom ramarna för initiativet kommer bolaget att identifiera attraktiva livsstilslösningar med potential att reducera materialåtgång och avsätta och skydda hälften av Jordens yta för naturen.

Det Stockholmsbaserade friluftsföretaget Houdini Sportswear är en föregångare inom hållbar innovation och fortsätter att bryta ny mark. Projektet som lanseras i dag är ett tvåårigt projekt som undersöker en attraktiv livsstil som med god marginal är inom ramarna för de planetära gränserna. Projektet undersöker också om det är möjligt att skala upp dessa lösningar så de kan möjliggöra Half-Earth-project*, dvs avsätta halva planeten för att trygga biologisk mångfald, värna livet på Jorden och låta naturens skönhet och inneboende värde manifesteras. Houdini kommer att driva initiativet inom ett partnerskap med Cybercom.

Med the Regenerative Lifestyle Initiative kommer Houdini att undersöka sin regenerativa påverkan på livsstil och kultur och hur dessa skulle påverka planeten om de implementerades i större skala. Målet med initiativet är att visa hur attraktiva livsstilslösningar skulle kunna ta mänskligheten mot den långtgående ambitionen Half-Earth. Som biologen, Harvard-professorn och grundaren av the Half-Earth Institute E.O. Wilson så träffande uttryckt det ”Vi kan dela på vår dyrbara planet. Allt liv kan frodas. Det hade varit mänsklighetens största åstadkommande.”

Exempel på livsstilseffekter som kommer att undersökas inom initiativet:

 • Att ha en mindre garderob som räcker längre och som uppfyller fler behov, inklusive friluftsliv.
 • Tillgång till en delad garderob genom product-as-a-service-lösningar, riktade mot ett obegränsat antal aktiviteter på ett mer resurseffektivt sätt.
 • Att vara del av ett uppkopplat samhälle som möjliggör peer-to-peer-delning av utrustning och upplevelser, open source innovation och kunskaps- och insiktsdelning.
 • Ett ökat antal friluftsupplevelser med tillhörande välmående och koppling till naturen samt den minskning av exponering för reklam som dessa medför.
 • Ett värdeorienterat skifte mot mindre materialförbrukning, mer tid för naturupplevelser samt att göra gång, cykling och skidor mer populära relativt motoriserad mobilitet samt att göra lokala äventyr och hållbart resande till ett mer populärt val för semestrar.
 • Ökad medvetenhet och beteendeförändringar gällande mindre miljöskadliga och regenerativa livsstilar.

Tidplan för initiativet

 1. Utforska Houdinis existerande och potentiella positiva och negativa effekter på livsstil och kultur. Maj – juli 2019.
 2. Kvantifiera och simulera dessa effekter på individer, grupper, samhället och planeten. Augusti – oktober 2019.
 3. Inledande resultat. Oktober 2019, Half-Earth Day.
 4. Utvärdera hur lång dessa regenerativa effekter skulle kunna ta mänskligheten mot Half-Earth-ambitionen när de skalas upp. November – april 2020.
 5. Utforska möjligheter för hur man exponentiellt skulle kunna öka dessa effekter genom vidare utveckling, samarbeten och partnerskap. Maj – september 2020.
 6. Full rapport publiceras. Oktober 2020.

Eva Karlsson, VD, Houdini Sportswear, kommenterar:
”Det är helt nödvändigt att företag inser att de har en möjlighet och ett ansvar att vårda planeten och att göra sitt för transformationen som världen så akut behöver. På sistone har jag sett bekymmersamma tendenser bland företag som gärna kommunicerar sina ambitioner och förbättringar att presentera sina varumärken och produkter som ’positiva’ även om de inte är det på långa vägar. Genvägar och greenwashing är kontraproduktiva för alla som vill att samhällsomställningen, kanske den största mänskligheten ställts inför, ska lyckas. Ärlighet och transparens kommer att vara av största vikt. Samarbete och kunskapsdelning kommer också att vara viktiga. Ett vetenskapsbaserat förhållningssätt kommer att vara en av nycklarna till framgång. Att kompensera för negativ påverkan räcker inte på långa vägar. Jag vill understryka att detta initiativ handlar om att bedöma vår potential för att skala upp positiv livsstilspåverkan inom vår kärnverksamhet. Parallellt med detta kommer vi att fortsätta ställa om vår kärnverksamhet mot det regenerativa genom cirkulära material och design, teknologi, affärsmodellsinnovation och så vidare. Vi kommer att kalla Houdini för positivt endast då vi verkligen är det. Det lovar vi.”


Niklas Flyborg, VD, Cybercom, kommenterar:
“Houdini är ett av samtidens mest intressanta företag och ledare inom global hållbarhet. Vi är stolta över att vara deras partner i detta initiativ. Cybercom hjälper företag att använda hållbarhet och digitalisering för affärsinnovation. Vårt fokus är på att stödja företag som genom deras varor och tjänster har potential att leverera på området global hållbarhet. Vi är övertygade om att för att kunna lämna ett signifikant bidrag till de globala hållbarhetsmålen fordras en affärsmodell där hållbarhet är en integrerad del av strategin. Det här är ett flaggskeppsprojekt för oss och vi ser fram emot banbrytande resultat.”


Dennis Pamlin, Accelerator för nettopositiv och digital hållbarhet, Cybercom, kommenterar:
“Det här är exakt den sortens innovativa förhållningssätt med en positiv vision som vi behöver om vi ska ha en chans att vända dagens negativa hållbarhetstrender. Genom detta initiativ kommer Houdini att etablera sig som ett av världens första företag som tillhör den så kallade tredje generationens hållbarhetsledare. Den första generationen fokuserade på filantropi. Den andra generationen, som fortfarande dominerar, fokuserade på hur företag kan minska sitt eget avtryck till noll, eller kompensera för sin negativa påverkan. Den nya generationen hållbarhetsledare, den tredje generationen, fokuserar på företags bidrag till samhället. Det här är företag som gör hela samhället mer hållbart genom sina produkter och tjänster. Det faktum att vi kommer att använda Half-Earth som ledstjärna för detta initiativ är också banbrytande. Vi behöver positiva och ambitiösa framtidsvisioner.”

Paula Ehrlich, Ordförande & VD, the E.O. Wilson Biodiversity Foundation, ledare för the Half-Earth Project kommenterar:
“Den pågående massutrotningen av djurarter kan jämföras med pandemier, världskrig och klimatförändringar när det gäller hot som mänskligheten har skapat för sig själv. Att förlora så mycket biologisk mångfald innebär att både förstöra vårt levande arv och att riskera planetens stabilitet i dag och för alla framtida generationer. Half-Earth är en uppmaning att skydda hälften av våra land- och havsområden för att trygga ett tillräckligt habitat för att stoppa artutrotningskrisen och säkra planetens långsiktiga hälsa. Vi är glada över att se hur Half-Earth används som en drivkraft för affärsinnovation genom samarbetet mellan Houdini och Cybercom. Vi ser fram emot de första resultaten vid Half-Earth Day 2019.”

* Half-Earth: Idén att om vi skyddar hälften av planetens yta så kommer 85 procent eller mer av alla arter att skyddas. Vid denna eller en högre skyddsnivå kommer livet på Jorden att vara i den säkra zonen. Half-Earth kan betraktas som en etisk utgångspunkt för hur mänskligheten kan leva i harmoni med naturen och där naturen tillskrivs ett inneboende värde. För mer information, besök: https://www.half-earthproject.org/discover-half-earth/ Länk till annan webbplats.

 

För mer information, vänligen kontakta

Niklas Flyborg, VD, Cybercom, +46 70 594 96 78
Eva Karlsson, VD Houdini, Eva.Karlsson@Houdinisportswear.com
Olle Keppel, PR & Communication, Olle.Keppel@Houdinisportswear.com +46 8 557 746 40
Chris Heltne, Vice President of Engagement, E.O. Wilson Biodiversity Foundation and Half-Earth- project, +1 (984) 219-2279
Kristina Cato, Hållbarhetschef, Cybercom, +46 708 644 702

https://www.houdinisportswear.com/en/ Länk till annan webbplats.
https://www.cybercom.com Länk till annan webbplats.
https://www.half-earthproject.org/ Länk till annan webbplats.

Om Cybercom

Cybercom är ett digitaliseringskonsultbolag som fokuserar på hur digitaliseringen kan hjälpa företag att förstå globala utmaningar och driva affärsinnovation på rätt sätt. Cybercom ledde nyligen arbetet med att ta fram en färdplan för ett Fossilfritt Sverige för digitaliseringskonsultsektorn. Bolaget har arbetat med ett antal företag kring digitalisering i syfte att driva utvecklingen mot hållbarhetsmålen (SDGs) and var ett av de första företagen som integrerade SDG i sina KPI:er samt i CRM-systemet i syfte att säkerställa att de är länkade till affärsutvecklingen. Cybercom är en aktiv medlem i UN Global Compact and deltar i andra relevanta internationella processer, t.ex. Mission Innovation.
www.cybercom.com Länk till annan webbplats.

Dela

Emil Svensson

Marketing & Communication

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.