Cybercom förbinder sig till ambitiösa, vetenskapsbaserade klimatmål.

Publicerad: 2019-09-20

Cybercom har förbundit sig att sätta vetenskapsbaserade utsläppsreduktionsmål som harmoniserar med en nollnetto-framtid, i enlighet med vad den senaste klimatvetenskapen indikerar behövs för att begränsa de värsta konsekvenserna av klimatförändringarna.

Cybercom har svarat på ett upprop från en bred koalition av företag, civilsamhällesaktörer och FN-ledare, i syfte att göra sin del i att hålla den globala uppvärmningen inom 1,5 grader över förindustriella nivåer.

”Digitaliseringens roll när det handlar om att minska växthusgasutsläpp är mycket större än vad de flesta i dag inser”, säger Niklas Flyborg, VD för Cybercom.” Inte bara kan digitalisering ge ett stort direkt bidrag till minskade utsläpp genom att möjliggöra ett mer sofistikerat dataanvändande. De indirekta, transformativa effekterna som digitalisering har på företag och samhället kommer att möjliggöra ytterligare utsläppsminskningar och, utöver detta, se till att stora utsläpp som annars hade uppstått undviks(1). Detta bidrar till att problemen relaterade till utsläpp inte förvärras i onödan.”

I juni formulerade globala ledare som: Maria Fernanda Espinosa Garcés, ordförande för FN:s generalförsamling, Lise Kingo, VD och Executive Director för UN Global Compact, Patricia Espinosa, chefssekreterare för FN:s Framework Convention on Climate Change, John Denton, generalsekreterare för internationella handelskammaren och Paul Polman, före detta VD för Unilever och FN-ambassadör för hållbara utvecklingsmål ett öppet brev Länk till annan webbplats. riktat till ledare i näringslivet.

I brevet utmanades VD:ar att sätta ambitiösa mål för sina företag i linje med den senaste rapporten från the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC Länk till annan webbplats.) i vilken det argumenteras för att den globala temperaturökningen måste hållas inom 1,5 grader över förindustriella nivåer.

Företagen ombads att sätta verifierbara vetenskapligt baserade mål inom ramarna för the Science Based Targets initiative (SBTi Länk till annan webbplats.), som oberoende utvärderar näringslivets utsläppsreduktionsmål jämfört med vad vetenskapen säger.

Att skapa en välmående ekonomi med nollutsläpp till 2050 kommer att kräva en transformation som saknar motstycke vad gäller takt och skala, med tydligt affärsledarskap och investeringar i klimatlösningar som stödjs av ambitiösa policies från regeringar. Genom att etablera ambitiösa policies och mål i linje med 1,5-gradersmålet kan regeringar ge näringslivet den klarhet och det självförtroende som krävs för att investera kraftfullt i framtidens nollutsläpps-ekonomier.


”Vi behöver konkreta, realistiska planer senast 2020 för att minska växthusgasutsläppen med 45 % på ett decennium och till noll, netto, senast 2050” säger ambassadör Luis Alfonso de Alba, FN:s särskilda sändebud till the 2019 Climate Action Summit och en av de starkaste rösterna för kampanjen”. ”Klimatförändringarna kräver insatser på en hittills aldrig skådad nivå från alla sektorer i samhället och ledarskap från näringslivet i from av att sätta vetenskapsbaserade mål vid 1,5 grader kommer att skicka starka marknadssignaler när vi letar efter skal- och replikerbara lösningar som krävs för att säkerställa en värld där ingen lämnas på efterkälken.”

”Vi har mindre än 11 år på oss att i grunden ändra våra ekonomier, annars kommer konsekvenserna att bli katastrofala,” säger Lise Kingo, VD och Executive Director för UN Global Compact, en SBTi-partner”. ”För första gången ser vi hur näringslivet och klimatledare samlas kring ett gemensamt initiativ och skickar en kraftfull signal att vetenskapsbaserade mål innebär en viktig möjlighet för företag att intensifiera sitt arbete med att hantera klimatförändringar och att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.”

Paul Simpson, vd för CDP, en SBTi-partner, säger: ”Vetenskapen är tydlig: om vi ska begränsa de katastrofala effekterna av klimatförändringarna måste vi säkerställa att uppvärmningen inte överstiger 1,5 grader. Ambitionen är högt ställd men den går att uppnå – och vetenskapsbaserade mål ger företag en karta för att nå dit. Företag i hela världen har en unik möjlighet att leda utvecklingen mot en nollutsläpps-ekonomi – och det finns ingen tid att förlora”.

För att gå med I rörelsen och göra skillnad, besök: unglobalcompact.org/OurOnlyFuture

(1) Scope4

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Flyborg, VD och koncernchef, Cybercom Group +46 70 594 96 78
Kristina Cato, Kommunikations- och Hållbarhetsschef, Cybercom Group +46 70 864 47 02

 

Om Cybercom

Cybercom är ett innovativt digitaliseringskonsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att fånga digitaliseringens möjligheter. Genom att kombinera teknisk expertis och affärsinsikt erbjuder vi innovativa, säkra och hållbara lösningar inom IT och kommunikationsteknik. Oavsett om det handlar om att omvandla produkter till tjänster, utveckla helt nya affärsmodeller eller att hjälpa offentlig sektor att komma närmare medborgaren. Vi är ett mångfaldsrikt bolag med stort åldersspann, 45 nationaliteter och uppdrag i 20 länder. Vi är kreativa, orädda och nyfikna – alltid redo att utmana status quo. Vi går från ord till handling och möjliggör förändring. Vi är #Makers of tomorrow. Cybercoms hemmamarknad är Norden och Polen, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Läs mer på: www.cybercom.com

Dela

Ingemar Jansson

Head of Sustainable Strategy & Business Development

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.