Här ska det bytas till en sökruta

Över 1 000 Cybercomkonsulter har gått utbildning i digital hållbarhet

Publicerad: 2020-11-18

För att möta efterfrågan kring hållbarhetslösningar och svara upp till sitt åtagande i digitaliseringskonsulternas färdplan för fossilfrihet, har Cybercom genomfört ett kompetenslyft inom digital hållbarhet.

Nu har över 1 000 Cybercomkonsulter stärkt sin kompetens.

”Som digitaliseringskonsulter är vår största möjlighet till påverkan att hjälpa andra att se och använda teknikens möjligheter. Genom vår kurs i digital hållbarhet ökar vi våra medarbetares kunskap om, och förståelse för teknikens roll som möjliggörare av de globala hållbarhetsmålen. 1 000 utbildade konsulter i digital hållbarhet är ett kvitto på att innovation och hållbarhet är en stor och viktig del av vårt DNA som Makers of tomorrow”, säger Niklas Flyborg, VD och koncernchef på Cybercom.

Kursen har skapats för att uppfylla Cybercoms mål att:

  1. Öka våra konsulters förståelse för hållbar utveckling och dess relation till digitalisering och innovation.
  2. Förse våra konsulter med kunskaper och verktyg som de kan använda i sin egen roll och i uppdrag.
  3. Accelerera Cybercoms positiva påverkan och öka andelen uppdrag som bidrar till att lösa våra kunders hållbarhetsutmaningar.

Cybercom var först ut bland sina branschkollegor att utbilda sin medarbetare i hållbarhet, vilket var ett av åtagandena i digitaliseringskonsultbranschens färdplan för ett fossilfritt Sverige, som Cybercom koordinerade och lämnade över till regeringen i mars 2019.

”Inom ramen för digitaliseringskonsulternas färdplansarbete har vi enats om en miniminivå för kunskaper bland våra anställda gällande digitaliseringens effekter ur ett klimat- och hållbarhetsperspektiv. Vi ska också utföra utbildningsinsatser så att våra anställda lever upp till denna inom ett år efter anställning. Cybercom har nu utfört utbildningsinsatser som gör att våra konsulter mer än väl besitter de kunskaper som krävs”, säger Ingemar Jansson, Head of Sustainable Strategy & Business Development på Cybercom.

Cybercom har använt KTH Executive School för framtagandet av den digitala kursen, där ledande forskare och experter från Sverige och Finland medverkar.

”Att Cybercom tog ledarskapet för sitt och även branschens utvecklingsprogram inom digital hållbarhet är värdefullt. För att möta upp mot behovet av hållbar utveckling är transformation med nya digitala lösningar centralt. För företag och samhälle är det också ett sätt att öka konkurrenskraft och attraktivitet” , säger Staffan Movin program director KTH Executive School.

För ytterligare information, kontakta:

Niklas Flyborg, VD och koncernchef, Cybercom
niklas.flyborg@cybercom.com, +46 70 594 96 78

Ingemar Jansson, Head of Sustainable Strategy & Business Development, Cybercom
ingemar.jansson@cybercom.com, +46 72 080 35 60

Om Cybercom
Cybercom är ett innovativt digitaliseringskonsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att fånga digitaliseringens möjligheter. Genom att kombinera teknisk expertis och affärsinsikt erbjuder vi innovativa, säkra och hållbara lösningar inom IT och kommunikationsteknik. Oavsett om det handlar om att omvandla produkter till tjänster, utveckla helt nya affärsmodeller eller att hjälpa offentlig sektor att komma närmare medborgaren. Vi är ett mångfaldsrikt bolag med stort åldersspann, 45 nationaliteter och uppdrag i 20 länder. Vi är kreativa, orädda och nyfikna – alltid redo att utmana status quo. Vi går från ord till handling och möjliggör förändring. Vi är #makersoftomorrow. Cybercoms hemmamarknad är Norden och Polen, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Läs mer om Cybercom på www.cybercom.com

Dela

Johan Hestrell

Webmaster, Marketing & Communication

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.