Här ska det bytas till en sökruta

Handlingsplaner för regionalt näringsliv

Publicerad: 2020-12-10

För att de färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft ska kunna genomföras kommer det att krävas samverkan på flera nivåer. Fossilfritt Sverige utvecklar nu tillsammans med företag i Jämtland/Härjedalen en regional handlingsplan för att genomföra färdplanerna och öka näringslivets konkurrenskraft. En modell som fler regioner sedan kan ta efter.

När färdplanerna nu ska sättas i verket är det viktigt att både stora och små företag i branscherna runt om i hela landet involveras. Fossilfritt Sverige kommer därför att ta fram arbetssätt för detta som fler näringslivsnätverk runt om i landet kan ta efter.

En grupp regionalt verksamma företag i Jämtland/Härjedalen med Jämtkraft och Länsförsäkringar Jämtland i spetsen har initierat en regionalisering av färdplanerna inom näringslivsplattformen Samling Näringsliv för att klara av region Jämtland/Härjedalens målsättning om fossilfrihet redan 2030.

"Vi vill att digitaliseringskonsultbranschen ska vara representerade i Fossilfritt Sverige både nationellt och lokalt. Vårt mål är att med digitalisering accelerera omställningen och bidra till en fossilfri framtid", säger Ola Widegren, chef på Cybercom i Östersund.

Cybercom har sedan tidigare koordinerade framtagandet av Digitaliseringskonsultbranschens färdplan för ett fossilfritt Sverige Pdf, 5.3 MB. som lämnades över till regeringen i mars 2019.

Tillsammans med Fossilfritt Sverige kommer näringslivsnätverket nu att ta fram en regional handlingsplan, hitta vägar för kunskapshöjning, utveckla nya affärsmodeller i olika värdekedjor och undanröja hinder för små och medelstora företag. Efter en första analys del kommer det skapas ett upprop som små och medelstora företag kan ansluta sig till.

Läs mer om: How to integrate climate into your digital transformation strategies Länk till annan webbplats.

Läs mer på: Fossilfritt Sveriges hemsida

Dela

Ola Widegren

Unit Manager

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.