Här ska det bytas till en sökruta

Cybercom ökar sitt resultat och rörelsemarginal för helåret 2020

Publicerad: 2021-03-05

Digitalseringskonsultföretaget Cybercom ökar sitt resultat för pandemiåret 2020. Störst tillväxt sker inom specialiseringsområdena för molntjänster och IT-säkerhet. Trots en viss nedgång på intäktssidan har den strategiska förflyttningen gett fortsatt god utveckling på resultat och rörelsemarginal.

”2020 har varit ett utmanande år och jag är både imponerad och stolt över hur vi hanterat den ovisshet som marknaden visat på. Vi har under året anpassat oss snabbt till rådande situationer, vilket är ett kvitto på hur effektivt vi kan skala vår organisation i förhållande till kundernas önskemål. Jag är mycket stolt över hur våra medarbetare fortsatt bygga på ett redan starkt förtroende hos våra kunder, vilket också bekräftas med ett urstarkt resultat i vår årliga kundundersökning, där vi fick 83* i betyg och därmed slår förra årets toppnotering. Cybercom levererar även när världen och vår organisation sätts på prov”, säger Niklas Flyborg, vd på Cybercom.

Cybercom redovisar intäkter för 2020 om närmare 1,7 miljarder kronor. Under året har nedgången i intäkt varit i linje med övriga marknaden på runt -5%. På resultatsidan fortsätter den goda utvecklingen och lönsamheten ökade med 12%.

Affärsområdena för molntjänster och IT-säkerhet, två områden som i och med pandemin blivit extra aktuella när distansarbete blivit vanligare, visar båda på tillväxt på intäktssidan. Det finns också en ökad förståelse och större intresse på marknaden för hur digitalisering, transformation och innovation kan användas för hållbar utveckling av samhället.

”Både molntjänster och IT-säkerhet har centrala roller i vår strategi och att våra specialiseringsområden fortsätter att växa visar på att vi har ett alltmer specialiserat erbjudande som våra kunder uppskattar. Det är glädjande att vår ambition att använda digitalisering för att skapa en hållbar transformativ utveckling erkänns alltmer externt, men vi ser också att det fortsatt är brådskande att leverera och stödja omvandlingen till ett hållbart samhälle”, säger Niklas Flyborg.

*Industry benchmark för Client Satisfaction Index är 66.

Cybercoms 2020 i siffror

  • Intäkter för 2020 uppgick till 1 658 MSEK, en minskning med 5,7 procent jämfört med 2019 (1 753 MSEK).
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med cirka 12 procent och uppgick till 179 MSEK (160 MSEK).
Dela

Emil Svensson

Marketing & Communication

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.