Cybercom publicerar hållbarhetsredovisning för 2020, den första i sitt slag som följer 1.5°C Business Playbooks pelare

Publicerad: 2021-04-21

Cybercoms hållbarhetsredovisning för 2020 har publicerats på företagets hemsida cybercom.com/report. Hållbarhetsredovisningen är den första i sitt slag som producerats med support från Exponential Roadmap Initiative och följer dess 1,5°C Business Playbooks fyra pelare.

Vd och koncernchef Niklas Flyborg kommenterar:

”Det har gått mer än ett decennium sedan vi identifierade vår viktiga roll i omvandlingen till ett mer hållbart och fossilfritt samhälle och började investera i hållbarhet som en integrerad del av vår affärsmodell. Denna strategi har gett gott resultat. Vi ser nu hur vi genom att hjälpa våra kunder med innovativa digitala lösningar kan påskynda vår positiva inverkan på global hållbarhet, samtidigt som vi ser att det ger bra resultat för vår verksamhet.”

Hållbarhetsredovisningen är den första i sitt slag som producerats i samarbete med Exponential Roadmap Initiative och följer dess 1,5°C Business Playbook-pelarstruktur. 1,5 °C Business Playbook hjälper organisationer att sätta en 1,5°C-anpassad strategi och gå till handling. Den fokuserar på enkelhet, snabb implementation och är förankrat i den senaste vetenskapen.

Johan Falk, vd för Exponential Roadmap Initiative kommenterar:

”1,5°C Business Playbook ger en guide för företag att anpassa sig till 1,5°C-ambitionen genom fyra pelare: Minska sina egna utsläpp, minska värdekedjans utsläpp, integrera klimatet i sin strategi och bidra till klimatåtgärder i samhället. Vi är mycket glada över att stödja Cybercom i att tillämpa detta ramverk i sin hållbarhetsredovisning. Cybercom är en förebild, och genom att inkludera ramverket i sin hållbarhetsredovisning delar de ett utmärkt exempel på hur 1,5 ° C-ambitionen kan implementeras, och vi är övertygade om att fler kommer att följa efter detta tillvägagångssätt”

Detta är Cybercoms elfte hållbarhetsrapport. Den tidigare rapporten publicerades i april 2020. Hållbarhetsredovisningen utgör Cybercoms lagstadgade hållbarhetsredovisning i enlighet med årsredovisningslagen. Denna rapport har upprättats i enlighet med GRI Standards: Core option. Hållbarhetsrapporten fungerar också som Cybercoms årsredovisning till FN: s Global Compact. Cybercom har deltagit i Global Compact sedan 2011.

För ytterligare information, kontakta:

Niklas Flyborg, VD och koncernchef
niklas.flyborg@cybercom.com
+46 70 594 96 78

Ingemar Jansson, Head of Sustainable Strategy & Business Development, Cybercom
ingemar.jansson@cybercom.com
+46 72 080 35 60

Om Cybercom
Cybercom är ett innovativt digitaliseringskonsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att fånga digitaliseringens möjligheter. Genom att kombinera teknisk expertis och affärsinsikt erbjuder vi innovativa, säkra och hållbara lösningar inom IT och kommunikationsteknik. Oavsett om det handlar om att omvandla produkter till tjänster, utveckla helt nya affärsmodeller eller att hjälpa offentlig sektor att komma närmare medborgaren. Vi är ett mångfaldsrikt bolag med stort åldersspann, 45 nationaliteter och uppdrag i 20 länder. Vi är kreativa, orädda och nyfikna – alltid redo att utmana status quo. Vi går från ord till handling och möjliggör förändring. Vi är #makersoftomorrow. Cybercoms hemmamarknad är Norden och Polen, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Läs mer om Cybercom på www.cybercom.com

Dela

Emil Svensson

Marketing & Communication

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.