Här ska det bytas till en sökruta

Cybercom – Secure Digitalization Studio

Vår säkra digitaliseringsstudio är dedicerade för att utveckla användarvänliga och säkra mobil- och webblösningar. Teamet har kompetens inom: Scrum, UX-design, säkerhet, integration och utveckling.

Arbetssätt

Det ska vara lätt att jobba med oss. Vårt team har förmågan och processerna på plats för att säkerställa hög kvalitet i leveransen med regelbundna avstämningar, sprint-demos och feedback-loops på utvecklad funktion. Vi är alltid öppna för dialog, våra kunder upplever oss som lyhörda, ödmjuka och professionella.

Otydliga krav – inga problem

Att skriva den perfekta kravspecifikationen är ofta en omöjlig uppgift. Vårt team arbetar enligt en agil modell och vi förstår att man ibland ångrar sig och behöver göra ändringar. Teamet bistår med förslag och bidrar med andra erfarenheter för att få en så bra lösning som möjligt.

Teamets arbetssätt och sammansättning borgar för att Ni ska känna er trygga med att få en lösning som uppskattas av alla parter.

En support som är vad den heter

Cybercom arbetar enligt DevSecOps princip, vilket innebär att teamet som utvecklar också hanterar säkerheten och förvaltning. Behöver ni 24/7 support erbjuder vi även detta genom Cybercom Passionate Support som hanterar servicedesk utanför kontorstid. Läs mer om Passionate Support här

Makers of tomorrow - Karlskrona

Lösningar

Läs gärna mer om några av de lösningar teamet utvecklat. Vill du veta mer är du alltid välkommen att kontakta oss

Todej – ett planeringsverktyg som tar särskilda hänsyn till personer som har svårt att planera sin tid. Utvecklat i samarbete med Skellefteå kommun. Lösningen vidareutvecklas kontinuerligt.

MovereX – Att träna regelbundet är det bästa sättet att hålla sig frisk, men ibland behövs hjälp från en coach, eller till och med sjukvården. MovereX samlar in pulsvärden och ger en coach möjlighet att monitorera och stötta i en livsstilsförändring. MovereX har särskilda säkerhetsmekanismer som gör att Patientdatalag och GDPR frågor hanteras på ett säkert sätt.

CyberPoll – Ett enkätverktyg som används i medicinska studier, helt anonymiserat. Lösningen innebär att schemalagda enkäter som besvaras direkt, inte en-två eller flera veckor efter en situation eller händelse.

SäkRing - Säkring är en videosamtalstjänst där bägge parter identifierar sig med e-legitimation. Lösningen lanseras hösten 2020 och kan användas av både privatpersoner och företag.

Voice Vision – Alla ska få ta del av kulturen, även de med funktionshinder. Voice Vision är en syntolkningstjänst utvecklat av Cybercom.

SkolSynk/schemasynk – En integrationsmotor mellan skolors verksamhetssystem och schemaläggningsverktyg och G Suite. Nu kan elever få in hela sitt schema i sin Google kalender.

Dela

Välkommen att kontakta oss

Johan Persbeck

Business Unit Leader

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.