Här ska det bytas till en sökruta

Styrelse

Olof Cato

Olof Cato
Styrelseordförande sedan 2019 och ledamot i styrelsen sedan 2016
Född: 1973
Utbildning: MSc, Chalmers Tekniska Högskola, Teknisk fysik
Tidigare uppdrag: COO JCE Group AB, Litorina och Kennet Partners
Spetskompetens: Strategi, finansiering, M&A och affärsutveckling.

Nicolas Hassbjer

Nicolas Hassbjer
Ledamot sedan 2013
Entreprenör
Född: 1967
Utbildning: Tekn. Dr h.c. i informationsteknologi
Andra uppdrag: Styrelseordförande i Tequity AB och Sydsvenska Handelskammaren, styrelseledamot i bland annat Sigicom AB, eGain International AB, MagComp AB, Högskolan i Halmstad och Almi Företagspartner koncernstyrelse
Tidigare uppdrag: Grundare av och VD för HMS Networks AB (publ), Styrelseordförande iGenomatix Software GmbH och Intellicom Innovation AB samt vice ordförande för HMS Networks AB (publ)
Spetskompetens: Connectivity, strategi och ledning i internationella tillväxtföretag.

Ulrika Dellby

Ulrika Dellby
Ledamot sedan 2014
Partner Fagerberg & Dellby
Född: 1966
Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm
Andra uppdrag: Vice styrelseordförande i Fastighetsaktiebolaget Norrporten, styrelseledamot i SJ, Big Bag Group AB och Lifco AB.
Tidigare uppdrag: Partner i The Boston Consulting Group och VD för Brand Union Stockholm Spetskompetens: Strategi, affärsutveckling och konsultverksamhet, M&A samt verksamhetsstyrning
Spetskompetens: Strategi, affärsutveckling och rådgivning, M&A och verksamhetsstyrning.

Katarina Kämpe

Katarina Kämpe
Ledamot sedan 2014
Kommundirektör för Sollentuna kommun
Född: 1965
Utbildning: Fil. kand. i samhällsvetenskap från Växjö universitet
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Stockholmsregionens Försäkring AB
Tidigare uppdrag: Länsöverdirektör i Stockholm, ställföreträdande generaldirektör för Post- och telestyrelsen samt avdelningsdirektör på Försvarsmaktens högkvarter
Spetskompetens: Offentlig sektor, specifikt med inriktning mot IT och telekom.

Maria Glatz, Cybercom

Maria Glatz
Ledamot sedan 2015
Arbetstagarrepresentant
Medlem i Sveriges Ingenjörer
Konsult, Cybercom Sweden AB
Född: 1970
Utbildning: Civilingenjör Elektroteknik, Lunds Tekniska Högskola.

Rickard Nyberg
Ledamot sedan 2017
Arbetstagarrepresentant
Medlem i Unionen
Konsult (Product Owner), Cybercom Sweden AB
Född: 1976
Utbildning: Systemvetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola och Högkolan i Jönköping.

Carl Backman

Carl Backman
Ledamot sedan 2019
CEO JCE Group ABLouice Rosdahl

Louice Rosdahl
Ledamot sedan 2019
Investment Director JCE Group AB
Född: 1985
Utbildning: Master of Science in Business Administration with Technology Management alignment, Lunds universitet
Andra uppdrag: Styrelseledamot, Consafe Logistics
Tidigare uppdrag: Strategikonsult, Accenture
Spetskompetens: Strategi och M&A.