Hållbarhet

Hög etik ska genomsyra våra affärer och vår verksamhet. Att ta ansvar för hur människor och miljö påverkas är en viktig förutsättning för att Cybercom ska kunna växa med fortsatt god lönsamhet. Därför arbetar vi långsiktigt med hållbarhetsfrågor.

Vårt hållbarhetsarbete bygger på UN Global Compact, de 17 globala målen för hållbar utveckling, vår code of business ethics and conduct och Science Based Target initative. Vi har undertecknat Exponential Roadmap Initiative's 1,5°C Business Playbook och förbinder oss till att kontinuerligt stödja våra kunder och integrera klimat och hållbarhet i deras affärsstrategier och digitala transformationsinsatser.

Morgondagens företag

Vi arbetar för att minska vår negativa påverkan. Vi agerar enligt försiktighetsprincipen och bidrar genom tekniska framsteg. Vår företagskultur uppmuntrar individuella hållbarhetsinitiativ och vi söker externa partnerskap för att bidra till FN: s hållbara utvecklingsmål.

Morgondagens värdekedja

Som verksamhet har vi ett ansvar att minska vår negativa påverkan och maximera de positiva hållbarhetseffekterna från vår värdekedja. Ur ett klimatperspektiv betyder det att vi strävar efter att påverka både våra leverantörer och våra kunder för att minska växthusgasutsläppen i linje med klimatambitionen på 1,5°C.

Tomorrows strategy icon

Morgondagens affärer

Vi har en unik möjlighet att använda vår expertis inom digitalisering, innovation och hållbarhet för att skapa lösningar åt våra kunder och samhället som bidrar till att minska vår tids globala utmaningar - samtidigt som vi skapar affärsmöjligheter för oss själva.

Morgondagens samhälle

Digitalisering har möjlighet att transformera samhällen till det bättre. Vi ser att denna potential, av olika skäl, underskattas i vårt samhälle. Vi använder därför vårt nätverk och samverkar med andra för att stödja och påskynda åtgärder som är i linje med Agenda 2030 för hållbar utveckling och Parisavtalet.

Ingemar Jansson

Head of Sustainable Strategy & Business Development

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.