Cybercoms och kundernas bidrag till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Cybercom strävar efter uppdrag som ­medför en eller flera hållbarhetseffekter. Det kan till exempel handla om smartare mobilitet, tjänstefiering, dematerialisering, ökad transparens, säkerhet och energi­besparingar.

Affärsetik tas upp på varje ledningsgruppsmöte och potentiellt nya kunder och uppdrag som använder digitaliseringen för att accelerera utvecklingen i motsatt riktning än Agenda 2030 diskuteras. Bland annat har vi valt bort uppdrag för vissa spelbolag och ­politiska organisationer. Från 2018 kategoriserar och följer vi också upp nya kunduppdrag utifrån uppdragets eventuella bidrag till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vi ser tydligt att våra uppdrag gör positiv skillnad. Totalt bidrog 307 av våra nya affärer till ett eller flera globala mål. Sett till omsättning bidrog Cybercom och kunderna främst till mål 9, följt av mål 8, 11, 16 och 3.

Goal 3: Good Health and Well-Being.

Under 2018 vann Cybercom ett trettiotal nya affärer som bidrar till målet om god hälsa och välbefinnande. Flera uppdrag gick ut på att utveckla vården och göra den ­säkrare. Cybercom levererade även tjänster till larmföretag.

Potential

 • Öka tillgången till information samt hälso- och sjukvård.
 • Föra vårdgivare och brukare närmare varandra och därmed göra det enklare att ge och ta emot vård.
 • Öka effektiviteten och säkerheten i vårdkedjan, både sett till exempelvis logistik och informationsspridning.

Goal 8: Decent Work and Economic Growth.

En stor del av Cybercoms uppdrag är inom offentlig sektor. Bland annat stärker vi aktörer som har till uppgift att öka sysselsättningen.

Potential

 • Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion samt bidra till att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring.
 • Främja en trygg och säker arbetsmiljö.
 • Främja bland annat ungas anställning, utbildning och praktik.
 • Utveckla säkra och användarvänliga internetbanksystem, eID och ­e-signeringssystem.

Goal 9: Industry, Innovation and Infrastructure. 

Sett till Cybercoms omsättning per globalt mål, hamnar mål 9 på överlägsen första­plats. En stor del av Cybercoms kunduppdrag bidrar till innovationer för och utveckling av industri och infrastruktur.


Potential

 • Möjliggöra hantering och optimering av infrastruktur för till exempel vatten, vägar men även för kommunikation.
 • Öka interaktion och innovation.
 • Öka resurseffektiviteten och produktiviteten, exempelvis med avancerade logistiksystem.

Goal 11: Sustainable cities and communities. 

En stor del av Cybercoms nya affärer under 2018 bidrar till mål 11. Det rör sig om bland annat viktig infrastruktur och 5G-nät, IT-säkerhet och nya tjänster inom offentlig sektor.

Potential

 • Öka tillgången till information och ­därmed till det staden har att erbjuda, till exempel bostäder, transport, delningstjänster och utbildning.
 • Öka produktivitet, styrning, företagande och demokratiskt deltagande.
 • Utveckla byggnation och byggnader, med till exempel smarta nät för energi och vatten.
 • Utveckla system som mäter och ­visualiserar luftkvalitet.
 • Utveckla system för att upptäcka, ­förutspå och förhindra katastrofer.

Goal 16: Peace, Justice and Strong Institutions.

Bland årets nya affärer fanns sådana som bidrar till mål 16. Även här handlar det om projekt för offentliga aktörer, bland annat avseende informationssäkerhet.

Potential

 • Bidra till att bygga effektiva och ­transparenta institutioner.
 • Bidra till lyhört och inkluderande beslutsfattande.
 • Bidra till allmän tillgång till information.
 • Stärka IT-säkerhet och motverka ­cyberkriminalitet.

Ingemar Jansson

Head of Sustainable Strategy & Business Development

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.