Digital Sustainability - Vi tar sikte på nettopositivitet

Cybercoms största möjlighet till påverkan är att hjälpa andra att se teknikens möjligheter och att använda teknik för att utvecklas i riktning mot Agenda 2030. Lyckas vi med det ger våra lösningar ett större positivt avtryck än den negativa påverkan som vår verksamhet lämnar efter sig. På så sätt förflyttar vi fokus från interna risker till externa möjligheter.

Digitala lösningar för hållbar utveckling

Teknik och innovation är viktiga för att utveckla företag, städer och samhällen i hållbar riktning. Dagens teknik räcker långt men den måste användas smart. Det kräver förändringar i vanor, ­organisationer och regelverk. Cybercom har en viktig roll att spela - vi förklarar för kunder och beslutsfattare vilka underliggande digitala lösningar som krävs för en hållbar värld. Utan kryptering, komprimeringsalgoritmer, molnlagring och realtidsdata får vi inte smarta byggnader, smart mobilitet eller smart konsumtion. Därför deltar vi i sammanhang såsom FN:s Global Compact Private Sector Forum och det är därför vi utvecklar lösningar för digital hållbarhet. Under året började vi att kategorisera och följa upp våra kunduppdrag och lösningar efter hur de bidrar till de globala målen för hållbar utveckling.

Cybercoms tjänster bidrar i huvudsak till sex hållbarhetseffekter:

Energibesparing: Cybercoms kund, vår kunds kund eller slut­användaren kan minska sin energianvändning.

Dematerialisering: Fysiska material eller produkter konverteras till digital eller elektronisk form, alternativt kan samma nivå av funktionalitet levereras med mindre eller inget material.

Tjänstefiering: Övergång från produkt till tjänst hos Cybercoms kund eller hos slutanvändaren. Funktionaliteten är oförändrad eller bättre samtidigt som den negativa påverkan på miljö och samhälle minskar, alternativt att påverkan blir positiv.

Minskad resursanvändning: Mindre eller ingen användning av icke-förnybara resurser eller annat naturkapital.

Säkerhet: Säkrare digitalt utrymme och/eller mer skyddad ­integritet.

Annan produkt- eller serviceutveckling: Utveckling utöver ovan som bidrar till de globala målen och hållbar utveckling.

Vi kategoriserar också våra insatser efter graden av aktivitet från Cybercoms sida. Målsättningen är att bli än mer proaktiva i vårt säljarbete för att göra större skillnad hos våra kunder och för hållbar utveckling. Kategorierna är relativt, specifikt, aktivt och proaktivt bidrag.

Relativt bidrag: Vi hjälper kunden att utvecklas relativt egna ­tidigare resultat. Exempel: minskade avfallsvolymer eller smartare mobilitet, där Cybercom bidrar med exempelvis en molntjänst.

Specifikt bidrag: Vi tillför hållbarhetskompetens i ordinarie ­uppdrag. Exempel: utveckling av styrsystem till växthusbelysning för att optimalt utnyttja energi i hållbar livsmedelstillverkning.

Aktivt bidrag: Vi hjälper kunden att utveckla nya lösningar som bidrar till hållbar utveckling, där hållbarhet inte ingick i ­kundrelationen från början. Exempel: ny plattform för e-handel där användarna uppmuntras att konsumera och leva hållbart.

Proaktivt bidrag: Vi är proaktiva, identifierar möjligheter, ­kommer med nya idéer och utför uppdrag där hållbarhet driver digital innovation. Exempel: förflytta en kunds affärsmodell och erbjudande från produkter till tjänster och lösningar.

Digital Sustainability

Cybercom har utvecklat en process som hjälper bolag att nå en nettopositiv påverkan på samhället. I praktiken innebär det att bolag ger mer än de tar: deras produkter tillför mer samhälls­nytta då de används än de kräver ändliga resurser för tillverkning.

Cybercoms process för att utveckla nettopositiva verksamheter bygger på metodiken i Business Model Canvas där vi tillför ett ­globalt hållbarhetsfilter. Hållbarhetsfiltret går ut på att undersöka om innovationer, affärsmodeller eller produkter kan fungera i en värld med 11 miljarder invånare, så många som vi förutspås att vara år 2100.

Cybercom stödjer kundernas resa mot nettopositivitet, från den initiala inventeringen och under hela implementeringsfasen. Vi delar upp processen i tre huvudsakliga faser. Först bedöms bolagets nuvarande bidrag till hållbar utveckling. Sedan utvärderas framtida potential till nettopositivitet. Slutligen går projektet över i implementering och att få den hållbara morgondagen att hända.

Christel Holmquist

Business Leader Digital Sustainability

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.