UN Global Compact

Cybercoms hållbarhetsarbete tar avstamp i UN Global Compact, de 17 globala målen och vår kod i affärsetik och uppförande.

UN Global Compact är ett program för företag och organisationer som vill bidra till det internationella arbetet med tio globala principer som rör mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöproblem och antikorruption. Sedan 2010 stödjer Cybercom detta arbete och genom att engagera sig i dessa frågor och stödja FN:s arbete har Cybercom förbundit sig att skydda och stödja mänskliga rättigheter och motverka korruption, diskriminering och alla former av tvångsarbete.

Läs mer om UN Global Compact Länk till annan webbplats.

Cybercom ska uppträda ansvarsfullt i alla länder och i alla sammanhang där vi är verksamma. Ledningen har definierat vårt ansvar och leder arbetet. Fokus är på hållbara affärer, engagerade medarbetare och hög etik. Tillsammans med hållbarhetsansvarige Ingemar Jansson arbetar ett team av årligen valda hållbarhetsambassadörer med att sprida kunskap om detta internt och driver vid sidan om sina ordinarie uppdrag hållbarhetsarbetet operativt i bolagets olika regioner. Tillsammans med ledningen beslutas om årliga mål och projekt i den riktningen. En dialog om vad som är väsentligt för Cybercom pågår kontinuerligt.

En uppkopplad värld stärker människan, miljön, affären och samhället. Det ökar kunskapsutbytet och skapar demokratier i vårt samhälle – och i samhällen långt från vårt.


Ingemar Jansson, Head of Sustainable Strategy & Business Development