VD har ordet: från Best practice till Next practice

När vi nu går in i ett nytt decennium kan vi med stolthet summera inte bara 2019 utan tio år av starkt hållbarhetsengagemang. Vi har medvetet accelererat vårt arbete med att identifiera hållbarhetseffekter i vår affär, vi har utbildat oss själva och samlat kollegor i branschen för att göra en gemensam förflyttning och bidra till lösningar för Agenda 2030.

Cybercom stödjer FNs Global Compact och dess viktiga tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vårt mål är att vara nettopositiva. Som konsultbolag väljer vi uppdrag där vi kan addera affärsvärde, samhällsnytta och goda effekter på miljön. Tekniken och digitaliseringen innebär en transformationsagenda, vårt fokus är att säkerställa positiva effekter. Med detta budskap deltar vi i samhällsdebatten och samverkande organisationers forum.

Strategiska vägval

2019 är startåret för en ny treårsplan för Cybercom. Vårt strategiska vägval är specialisering, innovation och hållbarhet. IT-säkerhet och molntjänster är våra starka tillväxtområden tillsammans med ett antal expertis-center inom viktiga tjänsteområden. Teknikutvecklingen går i rasande takt och vi väljer våra fokusområden för att vara tydliga mot medarbetare och kunder.

Innovation är nerven i vår verksamhet och under året har vår innovationskraft kommit närmare kunden genom paketerade affärserbjudanden. Hållbarhet är vår mission som i ökande utsträckning ska vara en del i vår affär och vi vinner allt fler hållbarhetsrelaterade rådgivningsuppdrag både inom energi- och industrisektorn. Våra Hållbarhetsambassadörer har tillsammans med KTH Executive School skapat en utbildning inom digital hållbarhet som alla våra medarbetare ska genomföra för att få kunskap och insikter om vilka utmaningar världen står inför och vilka effekter vi vill och kan åstadkomma.

Vi är noga med att genomlysa våra erbjudanden utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Från 2019 utvärderas alla våra offerter utifrån bidrag till de globala målen innan de skickas till kund. Redan 2013 analyserade vi hållbarhetseffekter i våra leveranser hos de större kunderna. Vi kan stolt notera en positiv utveckling och idag utvärderar vi samtliga affärer. Hela 66 procent av alla vunna affärer 2019 ger ett positiv bidrag till något av de 17 målen. Vi ser en positiv koppling till vårt resultat, då vi ännu ett år växer med god lönsamhet, skapar samhällsnytta och möjliggör miljövinster.

Utmaningen ligger i trovärdighet och transparens och därför arbetar vi tillsammans med internationella organisationer för att gemensamt hitta en standard för hur hållbarhet i affären ska mätas. Under året har vi formellt åtagit oss att under 2020 ta fram klimatrelaterade mål som lever upp till de krav som ställs av Science Based Target initiativ (SBTi).

En annan utmaning för oss och branschen är kompetensbristen idag och för framtiden. Vi måste väcka barns och ungdomars intresse, säkerställa attraktiva utbildningar och likt våra fria handelsavtal, även ha värdefullt utbyte av kompetens över landsgränser. Det kräver insatser från samhällsaktörer, politiker, akademin och näringslivet. Internt har vi identifierat aktiviteter för att förbättra oss. Vi inser även att vi kan åstadkomma bättre resultat tillsammans med andra. Därför har vi bland annat stöttat Hello World! sedan dess start och har varit en huvudpartner till Women-in-Tech under många år.

Så även 2019. Branschen behöver fler kvinnor. I Cybercom har vi 20 procent, det är inte gott nog, vårt mål är minst 30 procent kvinnliga medarbetare. Jag kommer fortsätta driva på insatser för att lyckas.

"Cybercom har positionerat sig som en lösningsaktör. Hållbarhet är vår affär."

Värdeskapande affärer

Cybercoms kundlista är fantastisk. Varje dag gör vi nytta hos företag och organisationer som vill utvecklas och utveckla omvärlden. Kone, Valmet, Schibsted, Arbetsförmedlingen, Zenuity är några kunder där vi gjort nya spännande insteg. Som digitaliseringskonsult ökar vi innovationskraften hos myndigheter och kommuner som effektiviserar och tillgängliggör tjänster och service på nya smarta sätt. Jag vill gärna lyfta fram våra agila utvecklingsteam som bland annat hjälper svenska Skatteverket med EU-direktivet DAC6. Syftet är att öka transparensen i gränsöverskridande skattearrangemang.

Detta stärker konkurrens på lika villkor för företag och är en tydlig koppling till det globala hållbarhetsmålet 16 ”Fred, rättvisa och starka institutioner”. I samma anda förbättrar vi finska samhällstjänster med hjälp av AI (artificiell intelligens). I Polen hjälper vi myndigheter att automatisera den rutinmässiga kontrollen av vattenkvalitet för snabbare resultat genom ett nätverk av sensorer, maskininlärning och analys av data. Förutom att minimera hälsorisker, sparas tid och pengar.

Genom innovation och ML (maskininlärning) skapar vi tillsammans med svenska Kronofogden brottsförebyggande lösningar. Innovation är också ledordet när vi tillsammans med Skellefteås kommun skapar ett nytt digitalt hjälpmedel som ger struktur åt dagliga aktiviteter för att stötta medborgare med funktionshinder.

Vi inför datadrivet prediktivt underhåll av Öresundsbron genom ML: Det innebär att vi ersätter tidsbaserade aktiviteter och minskar korrigerande underhåll, vilket ger längre hållbarhet, mindre användning av ändliga resurser och lägre kostnader. Med hjälp av molnbaserade tjänster effektiviserar vi data management på ett kostnadseffektivt och säkert sätt för tillverkande industri i Danmark, Sverige och Finland.

Vi bidrar med IT-säkerhet på Europanivå genom att bistå DIGIT (Generaldirektoratet för informatik). Vår signeringstjänst Signport vinner mark hos svenska myndigheter som vill förenkla för medborgaren i olika ansökningsprocesser, till exempel Domstolsverket och Exportkreditnämnden. På så sätt sparas papper, tid och pengar. Vår ambition är att säkerställa och påvisa goda hållbarhetseffekter i alla uppdrag. Därför lanserade vi hållbarhetsutbildningen som alla medarbetare ska genomföra och på så vis bidra till Cybercoms affär. Vi har en helhetssyn och ser bortom tekniken för att säkerställa en hållbar morgondag.

Fina utmärkelser

Jag gläds över alla fina utmärkelser vi fått under 2019. I fint sällskap utsågs vi till Ambitious Climate Leader av FNs Global Compact, Most sustainable company of the ICT sector och till topp tre Årets svenska samhällsaktör. Dessutom har vi firat vinster tillsammans med kunder som vunnit priser för användarvänlighet och innovationer. Cybercoms position som viktig samhällsaktör blir allt starkare och vi blir inbjudna till debatter för att dela med oss. Genom ett stort medarbetarengagemang är vi en del av internationellt hållbart företagande. Jag vill rikta ett stort tack till alla mina Cybercom-kollegor som driver på utvecklingen i vårt företag, hos våra kunder och vidare i samhället. Tillsammans är vi #Makersoftomorrow och med det kommer ett ansvar som vi gärna tar.

NIKLAS FLYBORG

Vd, koncernchef och Maker of tomorrow