Innovation –

Making of tomorrow

Innovationslust är en drivande kraft för kunders framgång

Med Cybercoms innovationstjänster preppas kunderna för ökad konkurrenskraft, lönsamhet och framgång. Vi bidrar med nya metoder, tekniker och arbetssätt som krävs på en föränderlig marknad. Vi startar pilotprojekt och testar prototyper i en agil miljö. Vi ställer frågor och tillsammans med kunden hittar vi svaren. Vi är er innovationspartner.

Innovation är inte längre en företeelse som sker i slutna rum på en FoU-avdelning, utan något som företag ägnar sig åt och lever med varje arbetsdag. Även etablerade bolag måste tänka nytt, och kontinuerligt fokusera på innovation för att bibehålla en långsiktig och relevant roll på den nya spelplanen.

Innovation är en av Cybercoms tre värderingar, tillsammans med Passion och Förtroende. Vi drivs av att hjälpa våra kunder att innovera och bidrar med nya tankebanor, affärsmodeller och lösningar med utgångspunkt i digitalisering och nya tekniker. Därigenom kan kunden snabbare och tydligare nå fram till välunderbyggda beslut som påverkar investeringar, digitalisering och hållbarhet.

Innovation finns med som en beståndsdel överallt i vår lösningsbaserade verksamhet, i varje affärsområde och i alla projekt vi företar oss. Cybercoms nav för innovation och utveckling är Innovation Zone där anställda, kunder och partners kan testa idéer, utveckla prototyper och driva pilotprojekt i en kreativ miljö.

Innovation Zone

Vi bygger en innovativ kultur hos våra kunder

Innovation Zone är Cybercoms nav för utveckling och innovation där anställda, kunder och partners kan testa idéer, utveckla prototyper och driva pilotprojekt i en kreativ miljö.

Cybercom Innovation Zone
Innovation Zone
Irfan Khalid, Innovation Zone, Cybercom 

Vad är Innovation Zone?

Möt Irfan Khalid, chef för Innovation på Cybercom, som berättar om framgångskonceptet Innovation Zone.

Innovation Zone - Erbjudande

Cybercoms modell för ett projekts livscykel

Vi är din innovationspartner redan i utforskningsfasen och hela vägen fram till färdig lösning eller produkt.

Innovation Zone, Cybercom
Innovation Zone
Innovation Zone by Cybercom

Fem goda skäl till att anlita Cybercoms Innovation Zone

Välkommen att kontakta oss för mer information

Irfan Khalid

Head of Innovation Cybercom Group

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.