Innovation Zone erbjudande

Cybercoms modell för ett projekts livscykel

Cybercom är din innovationspartner redan i utforskningsfasen och hela vägen fram till färdig lösning eller produkt. Genom ett strukturerat arbetssätt minimerar vi risk och osäkerhet och skapar goda förutsättningar för hållbarhet, tillväxt och skalbarhet.

1. Utvärdering av innovationskapacitet

Förbättra organisationens interna innovationshantering.

Vi hjälper kunden att förstå vad organisationen behöver för att gå vidare med sin innovationshantering i form av en strategisk GAP-analys av hur man bedriver innovation i organisationen. Baserat på GAP-analysens resultat får kunden ökad förståelse för företagets förmågor inom innovationshantering. Modellen underlättar för kunden att välja var man ska fokusera sin innovationsförmåga för bättre resultat.

2. Möjlighetsanalys - workshop

Identifiera, värdera och prioritera möjligheter.

Företag behöver kunna se igenom bruset och prioritera de utmaningar, idéer och hypoteser som hjälper dem att nå sina affärsmål. Genom en innovationsfokuserad workshop vägleds kunden i att identifiera och prioritera de möjligheter som skapar högst värde.

3. Designsprint

Lös stora utmaningar och testa nya idéer – på kort tid.

Genom metoder som gynnar snabb design, enkla prototyper och användartestning får klienten insikt, självförtroende och ökad fart mot vidare utveckling. Design Sprints ger värdefull insikt i alternativa lösningar och dess för- och nackdelar. Vi underlättar företagets Design Sprints och hjälper kunden att förtydliga utmaningarna och omvandla dem till idéer på kort tid.

4. Evidens och prototyper (Proof of concept and Prototypes)

Första titten på en idé och dess genomförbarhet.

Evidens och fungerande prototyper katalyseras med hjälp av olika nya tekniker och interaktiva modeller som ger en första känsla av hur den slutgiltiga lösningen skulle kunna se ut och fungera, både i företagets verksamhet och ute hos kunderna. Prototypen kan presenteras för intressenter och så kallade friendly users för vital feedback. Detta hjälper våra kunder att testa hypoteser och fatta smarta affärsbeslut, och erbjuder djupare insikter om vidareutveckling.

5. Innovation in a box

Kick-start för företagets innovationsresa.

Genom att bryta upp stuprören mellan teamen i organisationen kan kunden främja fler innovationer och utveckla en verksamhetskultur som upplevs som rolig och givande.

Cybercoms innovationspaket Innovation in a Box är ett strukturerat ramverk som hjälper kunderna att integrera innovation som en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Läs mer om Innovation in a Box

Välkommen att kontakta oss för ytterligare information.

Dela

Irfan Khalid

Head of Innovation Cybercom Group

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.