Innovation Zone

Fem goda skäl till att anlita Cybercoms Innovation Zone

Lång erfarenhet

Vi har drivit ett aktivt och strategiskt innovationsarbete i form av Innovation Zone sedan 2013.

Stort engagemang för innovation

Innovation är ett av våra tre värdeord och synen på innovation som en drivande kraft finns i hela vår organisation, från ledning och hela vägen ut i organisationen.

Fokus på hållbarhet

Framgångsrika innovationer kan komma att ha betydande ekologisk, social och ekonomisk effekt på sin omvärld under en lång tid framöver. Därför har vi har ett stort fokus på hållbarhet redan i innovationsprocessens utforskande fas och vi säkerställer att hållbarhet ingår som delkomponent i varje innovationsprojekt.

Utvecklad syn på partnerskap

Vi går in i varje projekt tillsammans med kunden i tydliga roller, där kunden är expert på sin bransch och vi är specialister på digitalisering, nya tekniker och metodik för att skapa innovation.

Strukturerat arbetssätt

Cybercom har kompentens och strukturerade metoder för att genomföra ett innovationsprojekt från identifiering av konceptet till implementering av tjänsten eller produkten, med målet att minimera risk och öka skalbarhet.

Välkommen att kontakta oss för ytterligare information.

Dela

Irfan Khalid

Head of Innovation Cybercom Group

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.