Innovation Zone

Vi bygger en innovativ kultur hos våra kunder

Innovation Zone är Cybercoms nav för utveckling och innovation där anställda, kunder och partners kan testa idéer, utveckla prototyper och driva pilotprojekt i en kreativ miljö.

Det började som ett pilotprojekt 2013 för att sysselsätta Cybercomkonsulter med lärande och utveckling under tiden mellan uppdrag. Genom att vi adderade reella kunduppdrag blev Innovation Zone än mer intressant och lärorikt för medarbetarna, samtidigt som våra kunder kunde dra nytta av vår innovationskraft inom digitalisering på ett ekonomiskt sätt.

Idag finns innovationszoner med en ansvarig innovationsledare på alla Cybercoms kontor. Via Innovation Zone bidrar vi med struktur och nya insikter. Genom vår expertis och stora erfarenhet kan vi hjälpa kunderna att minska osäkerhet, reducera risk och ge dem möjlighet att fatta bättre beslut.

Vi har idag systematiserat innovationsarbetet med ambitionen att alla Cybercom-konsulter ska kunna utveckla sig inom området innovation. Med fler kunddrivna innovationsprojekt i Innovation Zone blir det möjligt. Hittills har vi genomfört över 60 stycken. Några av dem kan du läsa om nedan.

Dela

Irfan Khalid

Head of Innovation Cybercom Group

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.