Finansiell information

Ekonomisk utveckling över tid

Rörelsens intäkter (MSEK)

Chart financial development over time, revenue.

EBIT (MSEK)*

Chart financial development over time, EBIT

* EBIT exklusive avskrivningar för förvärv

Antal anställda

Översikt 5 år


2020

2019

2018

2017

2016

Medelantal anställda

1 280

1 271

1 223

1 157

1 110

Antal anställda vid årets slut

1 246

1 334

1 290

1 262

1 203

Kontakt

För mer finansiell information hänvisar vi till vår hållbarhetsrapport Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.