Här ska det bytas till en sökruta

Koncernledning

Sedan den 1 juli är Cybercom en del av Knowit.

Knowit grundades 1990 och har efter förvärvet av Cybercom den 1 juli 2021 cirka 3 800 medarbetare, huvudsakligen i Norden, men även i verksamheter i Tyskland och Polen. Samgåendet med Cybercom har stärkt möjligheterna att ta sig an större och mer komplexa uppdrag inom framför allt industri-, tech- och telekomsektorn. I tillägg skapas en ännu starkare plattform där vi erbjuder digitala lösningar på samhällets hållbarhetsutmaningar

För mer information se knowit.se Länk till annan webbplats.

Niklas Flyborg, CEO Cybercom Group

Niklas Flyborg
VD och koncernchef Cybercom Group
Född 1962
Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm
Anställd i Cybercom sedan: 2012
Tidigare: Mandator, Cell Network, Observer/Cision, Capgemini.

Richard Brolin, Cybercom

Richard Brolin
General Counsel Cybercom Group
Född 1973
LL.M. Stockholms universitet
Anställd i Cybercom sedan: 2018
Tidigare: Sandart & Partners law firm, Kamera Interactive, af Petersens law firm, SunGard Data Systems Inc., Openlink Financial LLC.

Tapio Koivisto, Cybercom 

Tapio Koivisto
Chef Cybercom Finland
Född 1980
B. Sc. Media Technology, Metropolia Helsinki
Anställd i Cybercom sedan: 2004
Tidigare: Alma Media, Andritz.

Dennis Lundqvist, Cybercom

Dennis Lundkvist
CIO Cybercom Group
Född 1976
Civilingenjör Elektronik, Kungliga Tekniska Högskolan
Anställd i Cybercom sedan: 2016
Tidigare: ÅF AB, Epsilon AB.

Annika Nordlander, Cybercom

Annika Nordlander
Chef Cybercom Sverige
Född 1959
Systemvetenskap, Mittuniversitetet
Anställd i Cybercom sedan: 2014
Tidigare: Ericsson, Fujitsu, Merkantildata, DFind IT, Proffice.

Bo Strömqvist, Cybercom

Bo Strömqvist
Säljchef Cybercom Group
Född 1964
Examen i Systemvetenskap. Linköpings universitet, Washington State University
Anställd i Cybercom sedan: 2012
Tidigare: Rational Software, IBM, TDC, Cision, Enea.

Eva Strömer, Cybercom

Eva Strömer
CFO Cybercom Group
Född: 1973
Civilekonom, Uppsala Universitet
Anställd i Cybercom sedan: 2020
Tidigare: Deloitte, McKinsey & Company, Connecta, Telia.

Linda Westlund, Cybercom

Linda Westlund
HR Chef Cybercom Group
Född 1978
Fil. kand. sociologi med inriktning PAO (personal, arbete och organisation), Mittuniversitetet.
Anställd i Cybercom sedan: 2014
Tidigare: Uniflex Bemanning, Mistat AB.