Här ska det bytas till en sökruta

Cybercoms erbjudande till dig som vill ha G Suite™

Offentlig Sektor

Utöver följande kampanjer kan vi utveckla specialanpassade lösningar för både G Suite och G Suite for Education så att det passar ert behov.

IT-policy

Cybercom har lång erfarenhet av att arbeta med informationssäkerhet . I samband med avrop av Programvaror och tjänster - Kontorsstöd, rekommenderar vi er att ta fram en IT-policy kring hur man ska använda sig av G Suite™. Syftet är att personal och övriga som får åtkomst till molntjänsten ska använda den på ett sätt som är förenligt med myndighetens värderingar och gällande lagstiftning. I vissa fall kanske handhavandeinstruktioner kan vara nödvändiga där lokal lagring används istället för molnet.

Utbildning

För att ni enklare ska komma igång med och använda G Suite på rätt sätt erbjuder vi
skräddarsydda och färdiga utbildningar. Vi är experter inom både det pedagogiska och
tekniska vad gäller G Suite och kan därför supporta er.

Vi utbildar både våra kunder som vi hjälpt med att implementera G Suite men även exempelvis skolor som startat sin användning av G Suite for Education och behöver en bredare eller djupare kompetens i sin användning av tjänsten. Vi utbildar även administratörer och tekniska personal så att ni enkelt kan supporta användarna och tjänsten vidare.

Vi har färdigt material på svenska och utför dessa utbildningar på plats eller över Hangout så att er nytta med G Suite optimeras.

Lokal hantering och lagring

Cybercom erbjuder stöd för att säkerhetsställa att känsliga personuppgifter och dokument inte skickas via molnet, inte ens via e-posten Gmail. Dokumenten är då sökbara via metadata och innehållet lagras i myndighetens IT-miljö. Detta kan vara intressant för myndigheter som har behov av att lagra delar av informationen i sin myndighetsutövning i Sverige.

För ditt företag

Vi rekommenderar här kampanjer anpassade till företag oavsett storlek och omfattning. Med vår spetskompetens inom molnbaserade lösningar bistår vi gärna med hjälp för att eventuellt integrera Google Cloud utefter ert specifika behov.

Obegränsad lagring i molnet

Google Cloud har ett tillägg – Unlimited. Det ger dig obegränsad lagring för alla användare för endast 35 kronor extra per användare och månad. I Google Cloud Unlimited ingår även Vault som gör att ni kan lagra, arkivera, söka i och exportera hela organisationens e-post för eDiscovery och efterlevnad.

Intranät med Google Sites

“Vi har ett intranät, men dokument blandas och vi hittar inte längre något i den”.

Problemen består ofta i att sökningen på intranätet är undermålig men också att de som lagrar information inte lägger informationen på rätt “ställe”. Genom att använda sites för intranät så blir det mycket enklare för varje arbetsgrupp att ha sin yta. Dokumenten lagras i Google Drive som enkelt länkas från Sites. Googles kraftiga sökmetodik gör även att rätt information hittas snabbt. Cybercom hjälper er att sätta upp en struktur för Sites eller att migrera ert nuvarande intranät till Google Sites.

Cybersites – Skriver du dokument som ska ägas gemensamt?

Ofta behöver man skapa ett dokument, kanske från en mall som sedan ska distribueras till andra, men du behöver nödvändigtvis inte äga dokumentet. Cybercom har gjort en anpassning av sites som gör att du direkt i Google sites, per automatik, kan skapa gemensamma dokument, utan att behöva ändra ägarskap eller delning. Kontakta oss för demonstration.

Erbjudanden oavsett organisationsform

Nedan följer några exempel på erbjudanden och lösningar vi kan bistå er organisation med. Har ni andra behov eller frågor så tveka inte att höra av er till oss. Med G Suite är möjligheterna oändliga och vi hjälper er gärna att nå er vision med tjänsten.

Upphandlingstöd

Förutom själva tjänsten, kan vi bistå er med upphandlingsunderlag och förstudier för att införa G Suite™ och att säkerställa att ni får en så bra tjänst som möjligt – från början.

Extra kryptering

Att använda G Suite för sina kontorstjänster är säkert. All information som sparas på Google Drive skickas krypterat över nätet. Av policyskäl kan det ändå finnas särskilda behov av att ha ett extra lager av kryptering. Cybercom kan erbjuda tekniska lösningar, programvaror, och instruktioner som gör att dokument kan krypteras innan de lagras i molnet. På detta sätt blir filerna oläsbara för Google, men det går samtidigt att lägga på metadata som gör att de kan hittas med sökning.

Verksamhetssystem och integration

Nästan alla verksamhetssystem har stöd för att skicka e-post eller lagra information. Att byta till Google Cloud behöver inte medföra problem. Cybercom har tack vare lång erfarenhet av e-tjänster stor kunskap i många verksamhetssystem som används hos flertalet myndigheter, exempelvis diariesystem och dokument & ärendehanteringsystem. Cybercoms systemintegratörer kan med sin spetskompetens hjälpa dig att integrera dessa i molnet.

Dokument och ärendehantering

Om ni vill fortsätta använda ert befintliga dokument– och ärendehanteringssystem så kan vi skapa en integration med Google Cloud.

Hårdvara

Google Cloud är kompatibel med så gott som all hårdvara och mjukvara, det gör er mobila och öppnar upp möjligheter till BYOD, Bring Your Own Device. Det finns givetvis fördelar med att använda produkter som är anpassade för just G Suites som Chromebook och smartphones med Android. Men även om G Suite lämpar sig bäst i webbläsaren Chrome så är det kompatibiliteten som gör användandet så enkelt och roligt.

En helhetslösning inom IT finns där för att förenkla. Tveka inte att kontakta oss om du vill få mer information om exempelvis Chromebook eller BYOD kan användas i er organisation och vad det skulle innebära kring administration, support och prisbild!

Dela

Kontakta oss för mer information

Johan Persbeck

Business Unit Leader

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.