Här ska det bytas till en sökruta


MovereX för företag

MovereX bidrar till en friskare arbetsplats

Vi vet att motion är viktigt både för den fysiska och psykiska hälsan och att sjukskrivningskostnader är stora för många företag — i snitt kostar en sjukdag runt 3000 kronor per anställd — så det finns många anledningar att få ner sjukskrivningstalen.

Vi vet också att bryta stillasittandet och att hålla uppe träningsmotivation inte alltid är så lätt. Att träna i grupp och/eller att ha en coach som bryr sig ökar viljan att börja och att hålla igång sin fysiska aktivitet. Många arbetsplatser erbjuder idag friskvård som skattefri löneförmån, utmaningen är dock att nyttjandegraden ofta är ganska låg och att de som kanske hade behövt det allra mest aldrig utnyttjar möjligheten.

MovereX är ett annorlunda sätt att erbjuda friskvård mot målgruppen som är fysiskt inaktiv. MovereX är ett sätt att få igång, motivera och coacha medarbetare till hälsosam fysisk aktivitet. Med MovereX uppnås dokumenterade hälsofrämjande effekter och som minskar risken för sjukskrivning. MovereX bygger på vetenskaplig grund och är framtaget i samarbete med forskare inom Fysisk aktivitet på Recept (FaR) och användning av IT som hjälpmedel.

Mobilapplikation, armband och coachverktyg – en helhetslösning för ökad motivation

MovereX är ett enkelt sätt för arbetsgivare att ta en mer aktiv del i att skapa en friskare arbetsplats och därmed förbättra förutsättningarna för medarbetare att må bra och minska sjukfrånvaro. Med MovereX är det snabbt och enkelt att starta ett program där medarbetare på ett roligt och enkelt sätt kan följa sin egen träning och se vilka resultat det ger.

Programmet inleds med att man tillsammans med en träningscoach i coachverktyget sätter upp individuella mål, som sedan går att följa i en mobilapplikation. All aktivitet registreras via det medföljande aktivitetsarmbandet och användaren får regelbundet återkoppling från träningscoachen kring sin aktivitet. Jämfört med traditionell coaching, som ofta är både tids- och resurskrävande, kan en coach med hjälp av MovereX följa och stötta många fler.

Fördelen med ett övergripande program på hela arbetsplatsen är dessutom att ju fler anställda som deltar, desto större blir gemenskapen och förmågan att peppa varandra till en friskare vardag.

Motiverande

  • Tydligt — talar om hur det går för mig i förhållande till mitt program
  • Enkelt — automatisk loggning av aktivitetstid och intensitetsnivå med aktivitetsband
  • Mätbart— hjälper mig att uppnå en intensitet som ger hälsofrämjande effekt
  • Motiverande — hjälper mig att fullfölja programmet
  • Stödjande — förenklar kommunikationen med coachen. Får mig som användare att känna stöd och att någon bryr sig
  • Gemenskap— kan deltaga i en grupp för att peppa varandra, gemensamma aktiviteter och mål


En sund investering

MovereX är enkelt att implementera på både små och stora arbetsplatser och kräver inga förkunskaper — varken hos anställda eller arbetsgivare. Med stöd och motivation hjälper vi er att förbättra personalhälsan samt dra ned på kostnaderna och redan efter en marginell minskning av antalet sjukskrivningar så kommer investeringen i MovereX ha betalat av sig.

Kontakta Cybercom så hjälper vi till att ta fram ett förslag på hur MovereX passar hos er.

Dela

Johan Hestrell

Webmaster, Marketing & Communication

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.