Här ska det bytas till en sökruta


MovereX för hälsocoacher

Bli en digital coach!

Arbetar du eller din organisation med FaR, som personliga tränare eller har annan erfarenhet av att coacha människor till ökad fysiskt aktivitet kan du ansöka om att bli en digital hälsocoach. Som digital hälsocoach kan du följa och stötta användare att komma igång med sin träning på distans. Vi erbjuder ett partnerprogram både för företagshälsovård och för enskilda företagare.

Vad gör en digital coach?

En digital coach börjar med att ha ett inskrivningssamtal med användaren som ska komma igång, inskrivningsamtalet. Under inskrivningsamtalet fastställer du nuvarande aktivitetsnivå samt sätter upp realistiska mål för användaren. När användaren fått MovereX kan du i realtid följa hur det går för användaren med sin träning. Som coach har du möjlighet att uppmuntra och stötta via ett coachverktyg, men du gör det när det passar dig själv. Att följa en person tar cirka 3 minuter per vecka. Halkar någon efter i sin träning bestämmer du själv om du vill ha ett videomöte eller personligt möte med användaren.

Varför digital coach?

Som digital coach är du inte bunden vid att behöva boka in möten med användare, du behöver inte heller vänta för att fånga upp hur det går, du kan se det direkt i coachverktyget. Som digital coach får du helt nya möjligheter att hjälpa en stor grupp människor med liten insats av din tid.

Vem hanterar kundrelationen med användare?

Som partner har du hela kundrelationen själv med dina användare. Du kan själv bestämma hur du vill ta betalt för din tjänst där MovereX ingår. Cybercom har inga rättigheter till dina användares personuppgifter.

Dela