Här ska det bytas till en sökruta


MovereX för vårdgivare

MovereX – det nya sättet att förskriva FaR®

Vi vet att Fysisk aktivitet på Recept (FaR®) leder till en ökad fysisk aktivitetsnivå, men en stor utmaning är att vidmakthålla och ytterligare motivera till att följa ordinationen. Med MovereX har det aldrig varit enklare för patienten att komma igång och följa sin ordination och för vården att följa upp det ordinerade receptet.

Den unika möjligheten att följa och stödja patienten i livsstilsförändringen som MovereX ger innebär att patienten kan känna sig väl omhändertagen och motiverad till att uppnå del- och slutmål med behandlingen.

MovereX – ett Hjälpmedel

MovereX hjälper användaren som har FaR att förbättra och upprätthålla fysisk aktivitet och förmåga att motivera sig att fullfölja ordinationen. MovereX tillför en ny dimension av motivation, stöd och uppföljning som tidigare inte varit möjligt vid behov av FaR.

Motiverar till följsamhet

  • Tydligt, talar om hur det går för mig i förhållande till mitt FaR
  • Enkelt, automatisk loggning av aktivitetstid och intensitetsnivå med aktivitetsband
  • Mätbart, hjälper mig att uppnå en intensitet som ger hälsofrämjande effekt
  • Motiverar mig att fullfölja receptet
  • Stöd, förenklar kommunikationen med förskrivaren. Får mig som användare att känna stöd och att någon bryr sig
  • Gemenskap, kan deltaga i en grupp för att peppa varandra, gemensamma aktiviteter och mål

Uppföljning för vården

  • Planering, rimliga mål i receptet med automatisk aktivitetsdagbok
  • Uppföljning, tydlig översikt och effektiv hantering av pågående FaR
  • Ge Stöd, visar i verktyget då patienten kan vara i behov av extra stöd och hjälp
  • Uppmuntran, direkt återkoppling till patienten av följsamhet genom personliga meddelanden

Varför MovereX

MovereX tillför inte bara förbättrad hälsa och välbefinnande för användaren utan stödjer även den som förskriver FaR och hela verksamheten.

I ett vidare perspektiv finns det mycket stora vinster med en förbättrad hälsa för samhället i allmänhet och för sjukvården i synnerhet.

Allt i ett paket

MovereX levereras som en tjänst, där applikation, obegränsat tillgång till förskrivareverktyg och mätband ingår.

Hjälpmedlet är framtaget i samarbete med forskare inom Fysisk aktivitet på Recept och användning av IT.

Dela