Här ska det bytas till en sökruta

Security Verification

Med Cybercoms säkerhetstjänster köper du trygghet

I dagens snabba föränderliga värld ställs stora krav på kontinuerlig kontroll av din IT säkerhet. Om inte du, precis som vi, ägnar all din tid åt IT säkerhet är det nästan omöjligt att hänga med i utvecklingen. Kraven på god säkerhet ställs inte bara av din egen organisation utan även av kunder, samarbetspartners, legala myndigheter och standarder som exempelvis PCI DSS.

Cybercoms erfarna säkerhetsexperter hjälper dig att kontrollera IT-system och kritiska verksamhetsfunktioner. Efter kontrollen vet du till vilka risker som finns och du får förslag på hur du ska åtgärda dem.

Cybercoms tekniska säkerhetsgranskning utgår från ditt företags eller din organisations förutsättningar och behov. Vi hjälper dig att granska din aktuella säkerhet, höja säkerhetsnivån samt följa upp och bibehålla den.

Teknisk säkerhetsgranskning innefattar

Vi säkerhetsgranskar dina applikationer och nätverk med följande tjänster:

  • Nätverksscanning – Ger en överblicksbild av den aktuella säkerheten i verksamhetens IT-miljö. Scanning är en automatiserad tjänst.
  • Penetrationstest – Ger en djupgående bild av den aktuella säkerheten i verksamhetens IT-miljö. Penetrationstest är en manuell och automatiserad tjänst.
  • Scorecard – Ger en djupgående analys av de områden inom verksamhetens IT-miljö som visat sig vara särskilt utsatt för risk eller sårbarhet. Scorecard är en manuell tjänst.

Vårt erbjudande

Nätverksscanning

Nätverksscanning är en automatiserad process för att identfiera aktiva nätverkstjänster och eventuella sårbarheter. Resultatet från en nätverksscanning är en rapport som ger en överblick av den allmänna IT-säkerhetsnivån i verksamhetens IT-miljö.

Penetrationstest

Ett penetrationstest är en metod för att utvärdera säkerheten i en applikation eller ett nätverk genom att simulera en attack. Resultatet av ett penetrationstest är en rapport som beskriver eventuell sårbarhet, hur dessa kan utnyttjas samt förslag till motåtgärder. Detta ger en djupgående bild av IT-säkerhetsnivån i verksamhetens IT-miljö.

Scorecard

Ett scorecard är ett fördefinierat dokument som gemensamt fylls i med kunden i syfte att ge en djupgående analys av ett företags eller organisations säkerhet baserat på den fysiska miljön, infrastrukturen, infrastrukturtjänster och administrativa funktioner. Vi utgår från ditt företags eller din organisations förutsättningar, behov och levererar en rapport som ger förslag på förbättringar som gör att du får ökad kontroll över din verksamhet.

Våra tjänster kan beställas var och en för sig eller tillsammans i olika kombinationer.

Dela

Vänligen kontakta oss för ytterligare information

Mikael Sundberg

Sales Manager Security, Cybercom Sweden

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.